Zofia Albina Pfeiffer z d. Lisiewicz (1905 - 1975)

 


  
Urodziła się 1 marca 1905 roku w Knihininie - Kolonii k/Stanisławowa. Trzecia córka Włodzimierza Lisiewicza /1865 - 1925/ i Albiny Lisiewicz z d. Lorenz /1870 - 1950/. Ukończyła  Seminarium  Nauczycielskie we Lwowie - przed wojną uczyła w powiecie lwowskim. Mąż Zdzisław Pfeiffer /1896 - 1954/ - ślub 29  lipca  1934   roku w Kościele Kościele Ewangelicko - Reformowanym w Wilnie; dzieci: Ewa /1944/. Zmarła we Lwowie 6 sierpnia 1975 roku. Spoczywa na Cmentarzu Janowskim.

 

                       Ewa Tajner z d. Pfeiffer


                                   Adam, Danuta, Marta, Ewa
 

        
  
   
Lwów 2007                                  Lwów 2007    
fot. Marta Tajner

ZOBACZ OBRAZY EWY

  

   Urodziła    się    12    lipca    1944    roku  w Siemianówce   k/Lwowa.   Córka Zdzisława Pfeiffera /1896 - 1954/ i Zofii Pfeiffer z d. Lisiewicz /1905 - 1975/. Absolwentka Politechniki Lwowskiej (kierunek: automatyzacja procesów przemysłowych). Mąż Adam Tajner /1944 - 2015/ - ślub 25.11.1967 w Katedrze Lwowskiej; dzieci: Danuta /1968/ i Marta /1979/. W 1998 roku, po przepracowaniu 37 lat w biurze projektów przeszła na wcześniejszą emeryturę   i ... wstąpiła do Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W latach 1993 - 1999 była czterokrotną laureatką Konkursu Literackiego im. Kazimierza Wierzyńskiego dla Polaków na Wschodzie. Brała także udział w konkursie "Losy Pokoleń". Do tej pory ukazały się następujące publikacje Ewy: "CENA TOŻSAMOŚCI"  wspomnienia  i  opowiadania Polaków zamieszkałych na Ukrainie, BN, Warszawa 2002, "MOJA POLSKA RODZINA", Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2006, "Pamiętniki Polaków na wschodzie  -  Białoruś,  Ukraina,  Kazachstan  -  Losy  Pokoleń",  T.  I.  S GH   w  Warszawie, 2006, "MY LUDZIE LWOWA"  Antologia  współczesnej poezji lwowskiej, Lwów 2006,  "Gazeta Lwowska, nr 3 (363) Lwów, 15.02.2007, "Kurier UTW" z grudnia 2006.Od trzech lat Ewa maluje. Ewa i Adam
mieszkają we Lwowie.

                       Adam Tajner (1944 - 2015)
 


  Lwów 2007  fot. Marta Tajner  


 
Urodził się 1 kwietnia 1944 roku w Rozdole k/Drohobycza. Syn Kazimierza Teinera (1911 - 1978) i Michaliny Teiner z d.  Horaczek (1920 - 1989). Absolwent Politechniki Lwowskiej (kierunek: energetyka cieplna). Żona Ewa z d. Pfeiffer /1944/; dzieci: Danuta /1968/ i Marta /1979/. Zmarł 15 marca 2015 roku we Lwowie.


                                                                          
 ZOBACZ OBRAZY ADAMA

                Danuta Bilik z d.Tajner

   Urodziła się 24 września 1968 roku we Lwowie. Córka Adama Tajnera /1944 - 2015/ i Ewy Tajner z d. Pfeiffer /1944/.  We  Lwowie  ukończyła   Szkołę Średnią Ogólnokształcącą  nr 10 i Instytut Poligraficzny. Mąż Tadeusz Bilik /1969/ (z pochodzenia lwowiak). Po ślubie (30.06.1990 w Katedrze Lwowskiej) Danuta i Tadeusz zamieszkali w Bytomiu. Dzieci: Grażyna /1994/ i Grzegorz /2003/.

          Grażyna Bilik

   Urodziła   się   24   września  1994  roku  w  Bytomiu.  Córka Tadeusza Bilika /1969/ i Danuty Bilik z d.Tajner /1968/.

         Grzegorz Bilik

   Urodził   się   3  maja   2003   roku  w  Bytomiu.  Syn  Tadeusza  Bilika /1969/ i Danuty Bilik z d. Tajner /1968/.


          Marta Tajner

  

 
Urodziła się 23 grudnia 1979 roku we Lwowie. Córka Adama Tajnera /1944 - 2015/ i Ewy Tajner z d. Pfeiffer /1944/. Do matury włącznie uczyła się we Lwowie w Szkole Średniej Ogólnokształcącej Nr 10.  Obecnie mieszka w Warszawie i studiuje na Wydziale Teologicznym Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach. Mąż: Krzysztof /1954/ - ślub 5.09.2003 roku w Warszawie. W latach 1992 - 1995 była laureatką wielu konkursów recytatorskich, m. in. Konkursu "Kresy" w Białymstoku (czterokrotnie), Konkursu im. Marii Konopnickiej w Przedbórzu i XV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Głogowie. W latach 2000 - 2004 śpiewała w warszawskim chórze akademickim "Camerata Varsovia". Jej wiersze ukazały się w antologii poezji religijnej "Habemus Papam", Lwów 2001 oraz w "My, ludzie Lwowa", Lwów 2006. Marta, tak jak Jej Rodzice, również maluje.


                                                                                             ZOBACZ OBRAZY MARTY


        Bronisława Genowefa Pfeiffer z d. Weresz (1921 - 1997)


 
   
Urodziła się 16 września 1921 roku we Lwowie. Córka Karola Weresza i Marii Weresz z d. Gałkiewicz. Mąż: Zdzisław Pfeiffer /1896 - 1954/ - ślub 2.10.1945 roku w Bydgoszczy. Dzieci: Jerzy /1951/. Zmarła 31 grudnia 1997 roku w Bydgoszczy i tam została pochowana.
 

 


Bronisława z synem Jurkiem 1961

        Jerzy Artur Pfeiffer

   Urodził się 12 maja 1951 roku w Gdańsku. Syn Zdzisława Pfeiffera /1896 - 1954/ i Bronisławy Pfeiffer z d. Weresz /1921 - 1997/. Absolwent Technikum Łączności w Gdańsku. Żona: Teresa Kornacka (ślub 7.09.1974 roku w Gdańsku). Dzieci: Grzegorz /1976/, Joanna /1983/. Obecnie jest na emeryturze i ... nadal pracuje w Urzędzie Miasta Gdańska. Wnuk: Oskar /2007/.

         Teresa Pfeiffer z d. Kornacka

   Urodziła się 15 grudnia 1952 roku w Gdańsku. Mąż: Jerzy Pfeiffer /1951/ -ślub 7.09.1974 roku w Gdańsku; dzieci: Grzegorz /1976/, Joanna /1983/. Wnuk: Oskar /2007/. Mieszka z rodziną w Gdańsku.

        Grzegorz Krzysztof Pfeiffer

   Urodził się 21 stycznia w 1976 roku w Gdańsku. Syn Jerzego Pfeiffera /1951/ i Teresy Pfeiffer z d. Kornackiej /1952/.
Na zdjęciu Grzegorz ze swoją sympatią.

         Joanna Agnieszka Stabno z d. Pfeiffer

   Urodziła się 17 października 1983 roku w Gdańsku. Córka Jerzego Pfeiffera /1951/ i Teresy Pfeiffer z d. Kornackiej /1952/. Mąż: Sylwester Stabno /1982/ - ślub 3.09.2005 roku w Gdańsku; dzieci: Oskar /2007/.

           Sylwester Jerzy Stabno

   Urodził się 5 lutego 1982 roku w Kaliszu. Żona: Joanna Pfeiffer /1983/ - ślub 3.09.2005 roku w Gdańsku; dzieci: Oskar /2007/.

            Oskar Nikodem Stabno

   Urodził się 18 sierpnia 2007 roku w Gdańsku. Syn Sylwestra Stabno /1982/ i Joanny Stabno z d. Pfeiffer /1983/.

 

 Strona główna