Barszczowice


Mała miejscowość niedaleko Lwowa. Zdzisław Pfeiffer (nasz dziadek)
był w latach 1930 - 1934  naczelnikiem Stacji Barszczowice
 

               
                                                                                                              Załoga Stacji Barszczowice w pełnym umundurowaniu.
                                                                                    Trzeci od lewej Zdzisław Pfeiffer


Załoga Stacji Barszczowice. Drugi od lewej Zdzisław Pfeiffer 
 

Tadeusz Pfeiffer (ojciec) ukończył kl. II i III w Czteroklasowej Publicznej Szkole Powszechnej w Barszczowicach.