Brody


   Pierwsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi z roku 1441. W 1584 roku otrzymuje prawa miejskie pod nazwą LUBICZ (od herbu Żółkiewskich). W 1629 roku miasto kupił Stanisław Koniecpolski i wybudował potężną twierdzę. Do dzisiaj zachował się historyczny układ miasta. W Brodach jest największy na Ukrainie cmentarz żydowski i synagoga z XVII wieku.


 

Członkowie naszej rodziny, którzy mieszkali w Brodach:

 Łukasz Bucmaniuk  (prapradziadek, urodził się w 1833 roku i jakiś czas mieszkał w Brodach)
Eleonora Platzer
(urodziła się w 1839 roku, babka praprababki Joanny Wilhelminy Bucmaniuk)
Wilhelmina Petz
z d. Lorenz (zmarła w 1878 roku i jest pochowana w Brodach, siostra Albiny -  matki Zofii Pfeiffer)

Karol Lorenz
(zmarł w 1891 roku i jest pochowany w Brodach, dziadek Zofii Pfeiffer z d. Lisiewicz)
Maria Lorenz
z d. Wereszniewicz (żona Karola, babcia Zofii Pfeiffer z d. Lisiewicz)
Michał Romański
(prapradziadek, zmarł w Brodach w 1912 roku)
Jan Lisiewicz
(ojciec Włodzimierza)
Józefa Lisiewicz z d. Putiatycka (matka Włodzimierza)
Włodzimierz Lisiewicz
(ukończył szkołę w Brodach i tu poznał swoją przyszłą żonę Albinę)
Albina Lisiewicz z d. Lorenz (urodziła się w Brodach w 1870 roku i tu poznała przyszłego męża Włodzimierza)
Jan Kotowicz
(mąż Marii, ślub Jana i Marii odbył się w Brodach w 1913 roku)
Maria Kotowicz
z d. Ćwiklińska (siostra babci Ireny Pfeifferowej)
Janina Piwko
z d. Ćwiklińska (siostra Marii i Ireny)
Janina Wolnicka z d. Kotowicz
(córka Marii, urodziła się w Brodach w 1921 roku)
 

Prywatne Seminarium Nauczycielskie Żeńskie w Brodach ukończyły:

Janina Piwko z d. Ćwiklińska (1914)
Irena Pfeiffer z d. Ćwiklińska (1920)


Prywatne Seminarium Nauczycielskie Żeńskie w Brodach (1913)
Janina Piwko z d. Ćwiklińska w drugim rzędzie z medalikiem