Cmentarz Janowski


   Cmentarz Janowski założono w 1883 roku. Znajduje się on przy ul. Szewczenki 128 (dawna ul. Janowska). Powierzchnia 38 ha, ponad 200 tys. grobów. W 1962 roku po rozwiązaniu lwowskiej gminy żydowskiej, do cmentarza Janowskiego dołączono terytorium Nowego Cmentarza Żydowskiego, który istniał od 1855 roku.

       

 Członkowie naszej rodziny, którzy spoczywają
na Cmentarzu Janowskim:
Zdjęcia wykonane przez Martę Tajner w listopadzie 2007 roku
 


Ewa i Adam Tajnerowie przy grobie Wandy

Wanda Richter (1899 - 1923)
siostra dziadka Zdzisława, a dla Ewy
Tajner
siostra ojca

Leontyna Pfeiffer (1870 - 1927)
prababka, a dla Ewy
Tajner babcia

Bronisław Pfeiffer (1871 - 1928)
pradziadek, a dla Ewy
Tajner dziadek

                             

     Zofia Pfeiffer (1905 - 1975)
II żona Zdzisława (dziadka), mama Ewy Tajner

Stanisława Lisiewicz (1897 - 1950)
siostra Zofii Pfeiffer

Jakub Primak
(1887 - 1980) 
 pradziadek  Tadeusza Bilika - męża
Danuty Tajner

Franciszka Primak
(1886 - 1963) 
 prababcia Tadeusza Bilika

Janina Bilik
(1921 - 1991) 
 babcia Tadeusza Bilika