Kościoły


 • OBECNE LOSY KOŚCIOŁÓW LWOWSKICH (BĘDĄCYCH PRZED WOJNĄ KOŚCIOŁAMI RZYMSKOKATOLICKIMI)
  Lp. Dawniej Obecnie Adres
  1 Katedra Łacińska  p w. N M P Katedra Łacińska p w. N M P pl. Katedralny
  2 Kościół św. Anny Cerkiew greckokatolicka p w. św. Anny ul. Gródecka 32
  3 Kościół św. Elżbiety Cerkiew greckokatolicka p w.
  św. Olgi i Jelizawiety
  pl. Kropiwnickiego 1
  4 Kościół św. Jana Chrzciciela Muzeum pl. Stary Rynek
  5 Kościół św. Łazarza Cerkiew greckokatolicka p w. św. Łazarza ul. Kopernika 27, Kalecza Góra
  6 Kościół św. Marcina dom modlitewny chrześcijan wiary ewangelickiej ul. Żółkiewska 8
  7 Kościół św. Mikołaja prawosławna cerkiew p w.
  Pokrowy N M Panny
  ul.  Hruszewskiego 2
  8 Kościół św. Zofii Cerkiew greckokatolicka p w. św. Sofii ul. Franki 121a
  9 Kościół św. Teresy gmach Politechniki Lwowskiej ul. Bandery 32-32a
  10 Kościół św. Wojciecha Cerkiew greckokatolicka p w.
  Męczennika Jozafata
  ul. Dowbusza 24
  11 Kościół św. Kazimierza kaplica szkoły milicji ul. Krzywonosa 1
  12 Kościół SS. Benedyktynek Łacińskich Cerkiew greckokatolicka p w.
  Wszystkich Świętych
  ul. Wiczewa
  13 Kościół OO. Bernardynów p w. św. Andrzeja Cerkiew greckokatolicka p w. św. Andrzeja pl. Soborny 3
  14 Kościół OO. Dominikanów p w. Bożego Ciała Cerkiew greckokatolicka p w. Bożego Ciała pl. Muzealny
  15 Kościół OO. Karmelitów p w. św. Michała Cerkiew greckokatolicka p w. św. Michała ul. Winniczenki 22
  16 Kościół SS. Karmelitanek Bosych Cerkiew greckokatolicka ul. Terszakiwców
  17 Kościół SS. Sakramentek p w. Zaślubin N M P Greckokatolicka cerkiew akademicka ul. Gródecka 32
  18 Kościół SS. Klarysek Muzeum rzeźby Jana Jerzego Pinsla pl. Mytny 1
  19 Kościół OO. Reformatów Cerkiew greckokatolicka p w.
  św. Andrzeja Apostoła
  ul. Szewczenki 66
  20 Kościół OO. Franciszkanów Dom modlitewny Adwentystów Dnia Siódmego ul. Korolenki 1
  21 Kościół SS. Franciszkanek Prawosławna cerkiew p w.
  św. Jana Chryzostoma
  ul. Łysenki 41-43
  22 Kościół SS. Józefitek Cerkiew greckokatolicka p w.
  św. Kosmy i Damiana
  ul. Łysenki 45
  23 Kościół OO. Jezuitów św. Piotra i Pawła Magazyn, zbiory ossolińskie pl. Jaworskiego/ul. Teatralna
  24 Kościół OO. Zmartwychwstańców Gmina chrześcijan wiary ewangelickiej ul. Piekarska 59
  25 Kościół Matki Bożej Gromnicznej Cerkiew greckokatolicka p w. Ofiarowania Pańskiego ul. Winniczenki 30a
  26 Kościół MB Ostrobramskiej Cerkiew greckokatolicka p w. Pokrowy N M P ul. Łyczakowka 175
  27 Kościół MB Śnieżnej Cerkiew greckokatolicka p w. MB Nieustającej Pomocy pl. Jarosława Osmomysła
  28 Kościół SS. Benedyktynek ormiańskich Cerkiew greckokatolicka Pohulanka
  29 Kościół św. Marii Magdaleny Sala organowa ul. Bandery 8

 • Kościół OO. Bernardynów p w. św. Andrzeja we Lwowie

  W tym kościele odbyły się:

  11 lipca 1920 r. ślub Ireny Ćwiklińskiej i Zdzisława Pfeiffera (naszych dziadków)  w 1922 r. chrzciny Tadeusza Pfeiffera (naszego ojca)
  23 czerwca 1923 r. ślub Janiny Ćwiklińskiej (siostry Ireny) i Mariana Piwko
   

  Kościół p w. św. Marii Magdaleny

              
                                                                                                                    fot. Marta Tajner        
  ks. Adam Gyurkovich (1897 - 1933) - brat dziadka Ludomiła Gyurkovicha 
  był administratorem kościoła p w. św. Marii Magdaleny

   

  Kościół SS. Karmelitanek Bosych

             

  ks. Adam Gyurkovich (1897 - 1933) - brat dziadka Ludomiła Gyurkovicha 
  pełnił godność kapelana  w klasztorze SS. Karmelitanek Bosych przy ul. Potockiego we Lwowie

   

  Kościół OO. Karmelitów Bosych p w. św. Michała

     Na terenie województwa lwowskiego wybudowano 7 kościołów zaprojektowanych przez naszego dziadka. Udało mi się ustalić tylko jedno miejsce: Lwów - Persenkówka. Autorzy przewodnika "Lwów - ilustrowany przewodnik", wydanego w 2001 roku przez "Centrum Europy" we Lwowie i "Via Novą" z Wrocławia, na stronie 185 piszą: "Na terenie dzisiejszej fabryki autobusów znajduje się dawny kościół i klasztor OO. Karmelitów Bosych, wzniesiony w 1937 r. (arch. L. Gyurkovich) i zamknięty w 1946 r."  W przewodnikach nie ma zdjęć, zachował się tylko ten rysunek dziadka.


  Kościół SS. Klarysek

   

  Nie udało mi się ustalić, co projektował Dziadek w kościele Klarysek we Lwowie.
  Z zachowanych rysunków z 1930 roku można jedynie domyślać się, że chodziło o kaplicę.


  Kościół św. Elżbiety

                      

     Nad wystrojem kościoła św. Elżbiety we Lwowie pracowało kilku wybitnych artystów i architektów. Ich prace zniszczono w czasach władzy radzieckiej. Z dawnego wystroju ocalały tylko: neobarokowa ambona (rz. P. Wójtowicz i L. Rzepichowski, 1926) oraz ołtarz w stylu "Art Déco" zaprojektowany przez Dziadka Ludomiła Gyurkovicha i Józefa Szostakiewicza (brata mojej Babci) a wykonany przez rzeźbiarkę Janinę Reichert - Toth.

  Katedra Łacińska p w. N M P

               
                   fot. Adam Bujak                                                         

  W tym kościele odbyły się:

  25 listopada 1967 r. ślub Ewy Pfeiffer i Adama Tajnera
  Chrzty, pierwsze komunie i bierzmowanie Danuty i Marty
  (córek Ewy i Adama Tajnerów)
  30 czerwca 1990 r. ślub Danuty Tajner i Tadeusza Bilika


  Kościół św. Marcina

  W tym kościele odbyły się:

   chrzciny Włodzimierz Lisiewicza i jego ślub z Albiną Lorenz
   

  Kościół św. Łazarza

  Fragment dokumentacji architektonicznej wykonanej 18 grudnia 1871 roku
  przez naszego prapradziadka Marcina Szostakiewicza