Stanisławów


   Hetman wielki koronny Stanisław Rewera Potocki postanowił założyć gród. Pomysłu tego nie zrealizował, ale udało się to jego synowi  Andrzejowi, kasztelanowi krakowskiemu i hetmanowi polnemu koronnemu. Miało to miejsce ok. 1656 roku. Dla uczczenia pomysłodawcy miastu nadano nazwę Stanisławów. W 1773 roku Stanisławów  uzyskał prawa równorzędne miastom królewskim. W 1962 roku zmieniono nazwę miasta na Iwano-Frankowsk.  W 1980  roku zlikwidowano stary cmentarz katolicki.


                                                                  fot. Marek Bronkowski


Członkowie naszej rodziny, którzy urodzili się w Stanisławowie:

Stefan Ludwik Michał Gyurkovich (1862), Leon Gyurkovich (1865), Jadwiga Gyurkovich z d. Szulisławska (1871),
Maria Gonek
z d. Lisiewicz
(1894), Sławomir Gyurkovich (?), ks. Adam Gyurkovich (1897)
,
Ludomił Gyurkovich
(1899)Danuta Gonek (1923), Anna Machalica z d. Walisch (1924),  Jerzy Pfeiffer (1924),
Zofia Walisch
(1927), Adam Gyurkovich s. Józefa (1932), Stanisław Walisch (1933)Od 22 lutego 1933 roku  do momentu aresztowania i wywiezienia na Sybir
Hugo Walisch (1891 - 1940) był sędzią Sądu Grodzkiego w Stanisławowie