Poszukiwania


  22 maja 2002 roku napisał do mnie Karel Kubeček z Czech, który poszukuje wszędzie, także w Polsce, swoich przodków o nazwisku Pfeiffer. W jego imieniu proszę o kontakt.

                              Józef (Josef) Pfeiffer

   Urodził się w 1851 roku prawdopodobnie w Zawoi pod Krakowem (na pewno jakiś czas tam mieszkał). Syn Franciszka Pfeiffera i Marii (Marie) Sommer. Żona Maria Loksza (lub Łoksza). Miał dziewięcioro dzieci, w tym syna Arnolda

                              Maria Pfeiffer z d. Loksza (lub Łoksza)

 

Karola Lokszy (lub Łokszy) i Leopoldyny. Córka z domu Skiba (lub Skyba). Miała dziewięcioro dzieci, w tym syna Arnolda.

                              Arnold Pfeiffer

 

Urodził się w Makowie Podhalańskim. Syn Józefa (Josefa) Pfeiffera i Marii Pfeiffer z domu Loksza (lub Łoksza).

 


  24 października 2004 roku napisał do mnie Łukasz Bednarski: "Poszukuję informacji na temat moich przodków. Moja prababcia Karolina miała na nazwisko Pfeiffer. Jej rodzicami byli Bronisława Pietkiewicz i Maksymilian Pfeiffer. Mieli jeszcze czwórkę innych dzieci: Annę, Stanisławę, Fryderyka i Edmunda. (...). Do tej pory udało się Łukaszowi ustalić to, co przedstawiam poniżej. Jeżeli wiesz coś więcej napisz do mnie, a ja natychmiast przekażę to Łukaszowi.Stoją od lewej: Edmund Pfeiffer, Anna Pfeiffer, Stefan Zawodziński (mąż Stanisławy Pfeiffer), Karolina Pfeiffer i Fryderyk Pfeiffer
Przy stole od lewej: Bronisława Pfeiffer, Stanisława Pfeiffer i Maksymilian Pfeiffer
 

                                                           
                              Maksymilian Pfeiffer

   Prawdopodobnie był kolejarzem lub ... kucharzem na statku. Żona Bronisława Pfeiffer z domu Pietkiewicz. Dzieci: Karolina (1887 - 1972), Anna, Stanisława, Fryderyk (? - 1920) i Edmund (1894 - 1949). Maksymilian zmarł w Sosnowcu i spoczywa na cmentarzu w Sosnowcu - Zagórzu.

                                                            
                              Bronisława Pfeiffer z d. Pietkiewicz

  Mąż Maksymilian Pfeiffer. Dzieci: Karolina, Anna, Stanisława, Fryderyk i Edmund. Bronisława zmarła w Sosnowcu i spoczywa na cmentarzu w Sosnowcu - Zagórzu.

                                                            
                               Stanisława Zawodzińska (Popiel) z d.Pfeiffer

  Córka  Maksymiliana Pfeiffera i Bronisławy Pfeiffer z domu Pietkiewicz. Mąż Stefan Zawodziński (1882 - 1918). Dzieci: Stefania, Celina, Maria. II mąż Kazimierz Popiel. Dzieci - nie było.

                                                              
                               Anna Schlesinger z d. Pfeiffer

   Córka  Maksymiliana Pfeiffera i Bronisławy Pfeiffer z domu Pietkiewicz. Mąż Julian Schlesinger. Dzieci: Wiktor, Marian, Edward, Kazimiera.

 

                                                              
                                Karolina Jabłońska z d. Pfeiffer (1887 - 1972)

 

   Urodziła się 4 listopada 1887 roku w Kobylanach k/Krakowa. Córka  Maksymiliana Pfeiffera i Bronisławy Pfeiffer z domu Pietkiewicz. Zajmowała się kolportowaniem gazet. Mąż Jan Jabłoński - z zawodu był fryzjerem. Dzieci: Marian (1922 - 1943), Edyta (ur. 1925 ?), Halina (ur. 1928). Zmarła 17 października 1972 roku w Sosnowcu i została pochowana na cmentarzu w Sosnowcu - Zagórzu.

 

                                                                  
                                 Fryderyk Pfeiffer (? - 1920)

   Syn  Maksymiliana Pfeiffera i Bronisławy Pfeiffer z domu Pietkiewicz. Podporucznik urz. 3 dyw. piech. zm. ch. Zmarł 17 października 1920 roku w Białymstoku.

 


  3 kwietnia 2005 roku napisała do mnie Eva Maria Soika z d. Pfeiffer, która szuka informacji o swoim ojcu Fryderyku Pfeifferze i dalszych krewnych ze strony ojca.

                              
                              Jakub Pfeiffer

 Prawdopodobnie był nauczycielem. Żona Rozalia z d. Flammer. Dzieci: Adelheida, Rudolf, Fryderyk. Zginął tragicznie w młodym wieku.

                                                             
                              Rozalia Pfeiffer z d. Flammer

Mąż Jakub Pfeiffer. Dzieci: Adelheida, Rudolf, Fryderyk. Zmarła młodo przy porodzie.

                              
                              Fryderyk Pfeiffer (1903 - 1973)

   Urodził się 12 lutego 1903 roku w Lubaczowie pow. Gródek Jagielloński. Syn Jakuba Pfeiffera i Rozalii Pfeiffer z d. Flammer. Rodzice Fryderyka zmarli bardzo młodo i z pewnością dlatego Fryderyk został oddany do domu dziecka w jakimś klasztorze w górach Tyrolu (Austria). Tu był do pełnoletniości, następnie udał się do Wiednia, gdzie uczył się krawiectwa. Podobno w 1936 roku pojawił się na krótko w Lubaczowie, żeby odebrać jakąś spłatę za należny mu majątek. W czasie II wojny światowej przybył do Poznania, gdzie poznał swoją przyszłą żonę. Żona Irena. Dzieci: pięcioro - trzy córki (w tym najmłodsza Eva Maria) i dwóch synów. Wszystkie dzieci mieszkają od przeszło 20 lat w Niemczech.

                                                             
                              Eva Maria Soika z d. Pfeiffer

  Urodziła się w 1956 roku w Poznaniu. Mąż Krzysztof Soika. Dzieci: syn - informatyk, córka - uczennica. Od 1981 roku mieszka z rodziną w Niemczech.

 


  27 lutego 2007 roku napisał do mnie Jerzy Hołubiec, który szuka informacji o swoich przodkach ze strony matki Marii Janiny Hołubiec z d. Pfeiffer

                                     
                              Johan Pfeiffer (1846 - ?)

    Urodził się w 1846 roku. Przybył z Węgier do Jaremcza (lub Jabłonowa) - powiat Nadwórna, województwo Stanisławów. Celem przyjazdu było odbycie stażu w nadleśnictwie. Staż odbywał w Worbiążu Niżnym (lub Worbiążu Wyżnym) w latach 1869 - 1878. Żona Maria (córka gajowego, u którego Johan odbywał staż). Dzieci: Paulina, Karol, Franciszek i Maria. Johan po 30 latach oczekiwania, co było zgodne z obowiązującym wtedy prawem, otrzymał polskie obywatelstwo.

                                                             
                              Maria Pfeiffer z d. ?

Mąż Johan Pfeiffer. Dzieci: Paulina, Karol, Franciszek i Maria.

                           
                              Paulina Schteingober
z d. Pfeiffer

  Córka Johana Pfeiffera i Marii Pfeiffer. Mąż Henryk Schteingoger (inż. kolejowy, zmarł i został i został pochowany w Jaremczu). Paulina zmarła przed II wojną światową we Lwowie i została pochowana na Cmentarzu Łyczakowskim.

                                                            
                              Karol Pfeiffer

   Syn Johana Pfeiffera i Marii Pfeiffer. W czasie I wojny światowej służył w armii austriackiej - był w niewoli we Włoszech. Po wojnie wrócił do Jaremcza, gdzie założył 3 sklepy, wybudował dom ze sklepem i pensjonat wczasowy, w którym bywali m. in. Hanka Ordonówna i Mieczysław Fogg. Zmarł 17 sierpnia 1943 roku w Jaremczu. Żona Wilhelmina z d. Czyż. Dzieci: Janina

                                                           
                              Wilhelmina Pfeiffer z d. Czyż (1905 - 1988)

Urodziła się w 1905 roku. Mąż Karol Pfeiffer. Dzieci: Janina. Zmarła w 1988 roku i została pochowana w Boguszowie - Gorcach k/Wałbrzycha

                                                            
                              Janina Maria Hołubiec z d. Pfeiffer (1928 - 2003)

Córka Karola Pfeiffera i Wilhelminy Pfeiffer z d. Czyż. Mąż ?, Dzieci: Jerzy (1951)

                                 
                              Franciszek Pfeiffer

   Syn Johana Pfeiffera i Marii Pfeiffer. Mieszkał i pracował w Kołomyi. Był wojskowym - rusznikarzem. Żona Zofia. Dzieci: dwóch synów, jeden miał na imię Kazimierz. Franciszek zginął tragicznie podczas pracy przy pistolecie.

                                  
                              Zofia Pfeiffer z d. ?

Mąż Franciszek Pfeiffer. Dzieci: dwóch synów, jeden miał na imię Kazimierz. Zmarła w pociągu wiozącym Polaków na Sybir.

                                 
                              ? Pfeiffer

   Syn Franciszka Pfeiffera i Zofii Pfeiffer. Był przodownikiem policji w Stanisławowie. Podczas II wojny światowej ukrywał się w lasach k/Jaremcza, jako robotnik leśny dzięki czemu uniknął wywózki na Sybir. Od tego czasu słuch po nim zaginął.

                                 
                              Kazimierz Pfeiffer

   Syn Franciszka Pfeiffera i Zofii Pfeiffer. Żona Stefania. Oboje zostali wywiezieni na Sybir (razem z Zofią - żoną Franciszka). Mieli dwoje dzieci (drugie dziecko urodziło się w drodze na Sybir). Kazimierz pracował w kopalni złota.

                                 
                              Maria Pfeiffer

Córka Johana Pfeiffera i Marii Pfeiffer. Wyszła za mąż za Czecha.

 


strona główna