Wanda Richter z d. Pfeiffer (1899 – 1923) 
  Urodziła  się  w  1899  roku.  Córka  Bronisława Pfeiffera (1871 – 1928) i  Leontyny Pfeiffer z d. Bucmaniuk (1870 – 1927).  Mąż:  Roman Richter – prawnik, komisarz policji. Zmarła 3 kwietnia 1923 roku we Lwowie. Spoczywa na Cmentarzu Janowskim we Lwowie.

 


                        Czesław Leon Pfeiffer (1901 – 1971)

  Urodził się 20 września 1901 roku we Lwowie. Syn Bronisława Pfeiffera (1871 – 1928) i Leontyny Pfeiffer z d. Bucmaniuk (1870 – 1927). Żona: Irena Pfeiffer z d. Krupińska (1906 – 1997). Dzieci: Jerzy (1926 - 2008),  Leszek (1932 - 2006), Zdzisław /1937 - 1990/. Zmarł 23 marca 1971 roku w Brzegu i tam został pochowany.


                        Irena Pfeiffer z d. Krupińska (1906 – 1997)


 
 
Urodziła się w 1906 roku. Córka Józefa Krupińskiego i Anny Krupińskiej z d. Kämpf. Mąż: Czesław Pfeiffer (1901 – 1971). Dzieci: Jerzy (1926 - 2008), Leszek (1932 - 2006), Zdzisław /1937 - 1990/. Zmarła w 1997 roku. Spoczywa na Cmentarzu w Brzegu.

 


Stoją od lewej: Czesław Pfeiffer i Zdzisław Pfeiffer (bracia),
siedzą na ławce od lewej: ???, Zofia Pfeiffer z d. Lisiewicz (żona Zdzisława), Irena Pfeiffer z d. Krupińska (żona Czesława)
oraz dzieci Czesława i Ireny: Zdzisław Ireneusz (podpiera brodę), Jerzy Leszek (na kolanach ???)


                         Jerzy Pfeiffer (1926 - 2008)


 

           31.08.2005   Sandomierz

   Urodził się 7 lutego 1926 roku w Stanisławowie. Syn Czesława Pfeiffera (1901 - 1971) i Ireny Pfeiffer z d. Krupińskiej (1906 - 1997). Dzieciństwo i wczesne lata młodości spędził w Stanisławowie, Zimnej Wodzie k/Lwowa i Brzuchowicach. Z Zimnej Wody dojeżdżał do Lwowa, gdzie uczył się w Szkole im. Kordeckiego. Przed wojną Jerzy wraz z rodziną zamieszkał we Lwowie przy ul. Boczna Dekerta obecnie Wernyhory. W czasie wojny Jerzy i jego rodzina mieszkali w Rzeszowie przy ul. Zygmuntowskiej 13. W 1945 roku ojciec Jerzego został przeniesiony do Krakowa, gdzie zamieszkali przy ul. Wybickiego i tam Jerzy rozpoczął naukę w IV Gimnazjum przy ul. Krupniczej. Po roku cała rodzina przeniosła się do Nysy, a w 1952 roku do Brzegu. W latach 1948 - 1954 Jerzy studiował medycynę w Poznaniu, gdzie następnie rozpoczął pracę naukową: zrobił doktorat i przedstawił do oceny pracę habilitacyjną, która z przyczyn pozamerytorycznych została odrzucona - to spowodowało, że Jurek zrezygnował z pracy naukowej i zdecydował się na podpisanie kontraktu, na mocy którego od lipca 1976 roku do maja 1995 przebywał w Rosji, jako naczelny lekarz na polskich budowach, najpierw w Charkowie a potem na budowie elektrowni atomowej w Kurczatowie. Z powodu zbyt długiego pobytu w Rosji jego małżeństwo z Danutą Lenartowicz /1931/ rozpadło się. Z pierwszego małżeństwa ma córkę Olgę /1953/ i syna Marka. W Rosji ożenił się po raz drugi z Walentyną Korobielnikową /1951/, z którą miał syna Czesława /1986/. Czesław w rodzinie jest nazywany Sławikiem (zdrobnienie od imienia Czesław). W związku z pogarszaniem się stanu zdrowia matki, Jerzy postanowił wracać do Polski. Niestety jego żona wolała pozostać z synem w Rosji. Jerzy przeszedł na emeryturę. Mieszkał w Brzegu a ostatnie miesiące swojego życia spędził  razem z córką Olgą w Łomiankach k/Warszawy. Zmarł 9 lipca 2008 roku w Łomiankach. Spoczywa na Cmentarzu Północnym w Warszawie - Młocinach.


                         Leszek Pfeiffer
(1932 - 2006)

   Urodził się w 1932 roku. Syn Czesława Pfeiffera (1901 - 1971) i Ireny Pfeiffer z d. Krupińskiej (1906 - 1997). Przed wojną mieszkał wraz z rodzicami we Lwowie, po wojnie w Rzeszowie, Krakowie, Nysie i Brzegu. I żona: Barbara; dzieci: Maciej. II żona: Danuta Nagrodzka - Pfeiffer (1945 - 2010), dzieci: Ewa /1978/, która wyemigrowała do Francji i Magda, która mieszka w Zielonej Górze. Zmarł w 2006 roku w nie wyjaśnionych okolicznościach.

                        Zdzisław Ireneusz Pfeiffer (1937 - 1990)

   Urodził się 13 lutego 1937 roku we Lwowie. Syn Czesława Pfeiffera (1901 - 1971) i Ireny Pfeiffer z d. Krupińskiej (1906 - 1997). Ex - żona: Zofia Nowak z d. Leśków; dzieci: Beata Ryżewska /1963/. Zmarł 4 września 1990 roku w Brzegu. Spoczywa na Cmentarzu Komunalnym w Brzegu przy ul. Starobrzeskiej.

                           Zygmunt Stefan Józef Pfeiffer (1903 – 1969)

   Urodził się 1 maja 1903 roku we Lwowie. Syn Bronisława Pfeiffera (1871 – 1928) i Leontyny Pfeiffer z d. Bucmaniuk (1870 – 1927). Po ukończeniu Szkoły Realnej pracował w PKP – najpierw jako dyżurny ruchu we Lwowie Podzamczu, a następnie jako zawiadowca stacji Lwów Łyczaków. W 1929 roku ożenił się z Marią Szmach. Z tego małżeństwa było dwoje dzieci: Bronisław, który zmarł w wieku 2 lat i Alicja /ur. w 1933 roku we Lwowie, a obecnie mieszkająca w Hamburgu/. Po rozwodzie z Marią ożenił się w 1940 roku z Katarzyną Stachowską /1916 - 2014/, dzieci: Andrzej /1945/. Po wojnie pracował w Okręgowej Dyrekcji Kolei Państwowych  w Szczecinie, a następnie w Krakowie. Zmarł 4 kwietnia 1969 roku. Spoczywa na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 


                          Katarzyna Pfeiffer z d. Stachowska (1916 - 2014)

  
  
Urodziła się 30 listopada 1916 roku w Kurowicach. Po ukończeniu szkoły średniej w 1935 roku pracowała w PKP we Lwowie Podzamczu. W 1940 roku wyszła za mąż za Zygmunta Pfeiffera (1903 – 1969), dzieci: Andrzej /1945/. Po wojnie pracowała w Okręgowej Dyrekcji Kolei Państwowych w Szczecinie, a od 1952 roku w Krakowie. Zmarła 10 czerwca 2014 roku w Krakowie. Spoczywa na Cmentarzu Rakowickim.

 

                          Stanisław Tertil (1905 - 1984)

    Urodził się 19 sierpnia 1905 roku we Lwowie. Żona: Eugenia Tertil z d. Pfeiffer (1905 - 1985) - ślub w kwietniu 1928 roku we Lwowie; dzieci: Lidia Bauer /1930/ - mąż Jerzy Bauer /1931/. Po wojnie przeniósł się wraz z rodziną ze Lwowa do Szczecinka. Zmarł 9 czerwca 1984 roku. Spoczywa na cmentarzu w Szczecinku.


                         Eugenia Tertil z d. Pfeiffer (1905 - 1985)

   Urodziła się 8 stycznia 1905 roku we Lwowie. Córka Bronisława Pfeiffera (1871 – 1928) i Leontyny Pfeiffer z d. Bucmaniuk (1870 – 1927). Mąż: Stanisław Tertil (1905 - 1984) - ślub w kwietniu 1928 roku we Lwowie, dzieci: Lidia Bauer /1930/ - mąż Jerzy Bauer/1931 - 2014/. Po wojnie mieszkała we Lwowie, skąd  w 1952 roku przeniosła się wraz z rodziną do Szczecinka. Zmarła 29 września 1985 roku. Spoczywa na cmentarzu w Szczecinku.


                        Jerzy Bauer
(1931 - 2014)

   Urodził się 24 kwietnia 1931 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Syn Marka Bauera i Stanisławy Bauer z d. Weber. Dzieciństwo spędził we Lwowie, skąd wraz z rodzicami przeniósł się do Jeleniej Góry. Studiował na Politechnice Gdańskiej. Po studiach ożenił się i przeniósł do Szczecinka. Żona: Lidia Bauer z d. Tertil /1930/ - ślub 15 sierpnia 1953 w Szczecinku,  dzieci: Wojciech /1954/ i Elżbieta Kowalska /1961/ - mąż Leszek Kowalski /1961/. Zmarł 3 czerwca 2014 roku w Szczecinku i tam został pochowany.


                        Lidia Bauer z d. Tertil

   Urodziła się 4 lutego 1930 roku we Lwowie. Córka Stanisława Tertila /1905 - 1984/ i Eugenii Tertil z d. Pfeiffer /1905 - 1985/. Mąż:  Jerzy Bauer /1931 - 2014/ - ślub 15 sierpnia 1953 w Szczecinku,  dzieci:  Wojciech /1954/ i Elżbieta Kowalska /1961/ - ex - mąż  Leszek Kowalski /1961/. Do wybuchu wojny mieszkała we Lwowie, skąd została wywieziona na roboty do Austrii. Po zakończeniu wojny wróciła do Lwowa, a w 1952 roku przeniosła się wraz z rodziną do Szczecinka, gdzie mieszka do dzisiaj.                        Wojciech Bauer

     Urodził  się  4  maja  1954  roku w Szczecinku.  Syn  Jerzego Bauera /1931 - 2014/ i Lidii Bauer z d. Tertil /1930/. Ex - żona: Łucja Milko /1954/, dzieci: Tomasz /1980/ i Barbara Kalenik /1984/ - mąż Łukasz Kalenik.


                        Tomasz Bauer

Urodził  się 18 stycznia 1980 roku w Szczecinku. Syn Wojciecha Bauera /1954/ i Łucji Milko /1954/. Inżynier informatyk, mieszka w Poznaniu.


                        Barbara Kalenik z d.Bauer

  Urodziła się 2 stycznia 1984 roku w Szczecinku. Córka Wojciecha Bauera /1954/ i Łucji Milko /1954/. Mąż: Łukasz Kalenik - ślub 14.08.2008 roku w Szczecinku. Studiuje ekonomię, politykę  gospodarczą  i strategię na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.


Łukasz 


         
               Leszek Kowalski

   Urodził się 2 lutego 1961 roku w Szczecinku. Syn Antoniego Kowalskiego /1930/ i Krystyny Kowalskiej z d. Sulinowskiej (1934 - 2005). Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ex - żona: Elżbieta Kowalska z d. Bauer /1961/- ślub 23 kwietnia 1984 r. w Szczecinku. Małżeństwo Leszka i Elżbiety przetrwało do 6 października 2011 roku; dzieci: Paulina Łochocka /1984/ - mąż Łukasz Łochocki /1981/ i Justyna /1989/. Mieszka w Szczecinku.


                        Elżbieta Kowalska z d. Bauer

   Urodziła się 11 grudnia 1961 roku w Szczecinku. Córka Jerzego Bauera /1931 - 2014/ i Lidii Bauer z d. Tertil /1930/.  Absolwentka  Wydziału  Elektrycznego  Politechniki Poznańskiej. Nauczyciel fizyki w Zespole Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku. Ex - mąż: Leszek Kowalski /1961/ - ślub 23 kwietnia 1984 r. w Szczecinku. Małżeństwo Leszka i Elżbiety przetrwało do 6 października 2011 roku; dzieci: Paulina Łochocka/1984/ - mąż Łukasz Łochocki /1981/ i Justyna /1989/.


                        Paulina Łochocka z d. Kowalska

  Urodziła się 9 października 1961 roku w Szczecinku. Córka Leszka Kowalskiego /1961/ i Elżbiety Kowalskiej z d. Bauer /1961/. Mąż: Łukasz Łochocki /1981/ - ślub 8.08.2009 roku w Szczecinku. Dzieci: Marcel /2014/. Absolwentka zarządzania przedsiębiorstwami na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.


                         Justyna Kowalska

 

   Urodziła się 6 Lipca 1989 roku w Szczecinku. Córka Leszka Kowalskiego /1961/ i Elżbiety Kowalskiej z d. Bauer /1961/. Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinku (2008) i Politechniki Poznańskiej (zarządzanie i inżynieria produkcji).

 

                        Maria Bronisława Kotowicz  z d. Nałęcz Ćwiklińska (1894 – 1997)

     Urodziła  się  5  września  1894  roku w Kolbuszowej.  Córka  Feliksa  Nałęcz  Ćwiklińskiego (1865 - 1918) i  Heleny Nałęcz  Ćwiklińskiej  z  d.  Romańskiej (1871 - 1937).  Mąż: Jan  Kotowicz (1885  - 1963) - urzędnik skarbowy  - ślub 6.09.1913 r. w Brodach. W czasie I Wojny Światowej /1914 – 1918/ mąż Jan został wcielony do austriackiego wojska. Maria wraz z rodziną przenosiła się do miejsc, w których stacjonował. I tak kolejno mieszkała w Jaśle, przez miesiąc w Czechach, skąd udała się do Styrii, gdzie przebywała przez 9 miesięcy. Od 1918 roku do końca września 1944 roku mieszkała we Lwowie, a następnie w Bytomiu. Po śmierci córki Jadwigi przeniosła się do Sandomierza  i zamieszkała razem ze swoją siostrą Ireną. Dzieci: Jadwiga (1914 - 1965), Zofia Niklewska (1916 - ?) - mąż Janusz Niklewski (1907 - 1998),  Janina Wolnicka (1921 - 2008) - mąż Jerzy Wolnicki (1925 - 1969), Wacław (1927 - 1944). Zmarła 23 września 1997 roku w wieku 103 lat. Spoczywa na Cmentarzu Katedralnym w  Sandomierzu


                        Jan Henryk Kotowicz (1885 - 1963)

     Urodził się 22 czerwca 1885 roku. Syn Demetriusza Jana Kotowicza /1839 - ?/ i Antoniny Kotowicz z d. Hubert /1853 - ?/. Urzędnik skarbowy. Żona Maria Kotowicz z d.  Nałęcz Ćwiklińska (1894 – 1997) - ślub 6.09.1913 roku w Brodach. W czasie I Wojny Światowej /1914 – 1918/ został wcielony do wojska austriackiego. Od 1918 roku do końca września 1944 roku mieszkał we Lwowie, gdzie pracował jako podreferendarz Izby Skarbowej. W 1929 roku otrzymał Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości. Od 6 października 1944 roku mieszkał w Bytomiu.  Dzieci: Jadwiga (1914 – 1965), Zofia Niklewska (1916 - ?) - mąż Janusz Niklewski (1907 - 1998), Janina Wolnicka (1921 - 2008) - mąż Jerzy Wolnicki (1925 - 1969), Wacław (1927 – 1944). Zmarł 17 maja 1963 roku. Spoczywa na cmentarzu w Bytomiu.

                         Marian Emil Piwko (1892 - 1939)

   Urodził się 14 sierpnia 1892 roku we Lwowie. Syn Karola Piwko i Barbary Piwko  z  d.  Grubarczyk. Z zawodu  kupiec. Żona: Janina  Piwko z d. Nałęcz Ćwiklińska (1897 - 1992) - ślub 23.06 1923; dzieci: Barbara (1925 - 2009) i Maria (1929 - 2004). Zmarł 11  maja 1939 roku we Lwowie. Spoczywa na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. 

                          Zofia Ćwiklińska z d. Banach (1910 – 1940) 

 

   Urodziła się 29 września 1910 roku. Córka Ignacego Banacha i Anny Banach z d. Piotrowskiej (zm. 20.03.1970). Mąż: Artur Nałęcz Ćwikliński (1899 – 1935), dzieci: Krystyna (1924 – 1999), Janusz /1926/  - żona Maria Szafer. Po śmierci Artura Zofia wyszła za mąż za Jana Kutnego (1910 – 1967), dzieci: Teresa Grygowska /1939/ - mąż Roman Grygowski /1939/. Zmarła w listopadzie 1940 roku.

 

                         Stanisław Szostakiewicz (1888 – 1915)

   Urodził się 16 listopada 1888 roku. Syn Ignacego Szostakiewicza (1860 – 1925) i Michaliny Szostakiewicz z d. Broniewskiej (1865 – 1921). Kartograf, asystent prof. Eugeniusza Romera. Zginął 3 września 1915 roku na Wołyniu podczas I Wojny Światowej.


                        Kazimierz Szostakiewicz (1893 – 1960)

   Urodził się 22 sierpnia 1893 roku. Syn Ignacego Szostakiewicza (1860 – 1925) i Michaliny Szostakiewicz z d. Broniewskiej (1865  – 1921). Weterynarz, oficer Wojska Polskiego (major). Żona: Jadwiga Szostakiewicz z d. Nachman (1894 - 1970); dzieci: Stanisław (2) (1921 - 1990) - żona Helena Szostakiewicz z d. Sawicka (1919 - 1991)Antoni (2) (1923 - 2016) - żona Helena Szostakiewicz z d. Urbanowicz (1924). Janina (1925 - 2004), Barbara (1933 - 2012),  Maria (2) (1935), Zofia (1936), Anna (1939 - 1939)  Zmarł 29 listopada 1960 roku.


                        Maria Walisch z d. Szostakiewicz (1894 - 1979)

   Urodziła się 29 listopada 1894 roku we Lwowie. Córka Ignacego Szostakiewicza (1860 – 1925) i Michaliny Szostakiewicz z d. Broniewskiej (1865 – 1921). Była uczennicą: Szkoły Żeńskiej  Wydziałowej i Pospolitej im. Cesarzowej Elżbiety we Lwowie, Szkoły Wydziałowej Żeńskiej im. Królowej Jadwigi w Stryju i Szkoły Żeńskiej Wydziałowej i Pospolitej im. Św. Anny we Lwowie. 4 marca 1924 roku w Kościele Św. Elżbiety we Lwowie poślubiła młodego doktora praw Hugona Walisch’a (1891 – 1940); dzieci: Anna Machalica /1924 - 2016/ - mąż Zbigniew Machalica (1925 - 2010), Zofia /1927/ i Stanisław /1933/ - żona Teresa Walisch z d. Błocińska /1934/. Po aresztowaniu męża przez NKWD (16/17 października 1939 roku) chroniąc siebie i dzieci przed prześladowaniami, potajemnie przeniosła się wraz z dziećmi do Lwowa, gdzie mieszkała pod nazwiskiem „Krzecka”. W marcu 1942 roku przyjęła zaproszenie swojej siostry – Zofii Gyurkovich i przeniosła się wraz z dziećmi do Sandomierza, gdzie mieszkała do 1950 roku. Z Sandomierza przeniosła się do wsi Zyndaki (poczta Sorkwity, powiat Mrągowo), gdzie jej córka Zofia musiała (tzw. nakaz pracy) podjąć pracę kierownika szkoły podstawowej. Po dwóch latach przeniosła się do Sierszy Wodnej  k/Trzebini, a po roku do Nowego Targu. Zmarła 19 lipca 1979 roku. Spoczywa na cmentarzu w Nowym Targu.  


                        Hugo Walisch (1891 - 1940) 

   Urodził się 28 maja 1891 roku w Demni Wyżnej k/Stryja. Syn Emila Walischa i Anny Walisch z d. Podowskiej. Absolwent C.K. Gimnazyum w Stryju /matura 1911/. Po maturze rozpoczął studia na Wydziale Prawa i Umiejętności Politycznych Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W trakcie studiów został powołany do armii austriackiej – m. in. brał udział w walkach na froncie włoskim. Po wojnie kontynuował studia i w 1923 roku ukończył je uzyskując stopień doktora praw. 4 marca 1924 roku w Kościele Św. Elżbiety we Lwowie poślubił Marię Szostakiewicz /1894 – 1979/.  Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych był sędzią Sądu Grodzkiego w Potoku Złotym, a od 22 lutego 1933 roku sędzią Sądu Grodzkiego w Stanisławowie. Dzieci: Anna Machalica /1924 - 2016/ - mąż Zbigniew Machalica (1925 - 2010), Zofia  /1927/, Stanisław /1933/ - żona Teresa Walisch z d. Błocińska /1934/. W nocy 16/17 października 1939 roku został aresztowany przez NKWD a następnie skazany na 10 lat ciężkich robót na Syberii, gdzie zmarł 18 października 1940 roku w miejscowości Bieliczan i tam został pochowany.

(Dokładny opis losów Hugona znajdziesz w nr 6 „Semper Fidelis” z 2005 roku)


                        Stefan Szostakiewicz (1897 – 1965)

   Urodził się 12 marca 1897 roku we Lwowie. Syn Ignacego Szostakiewicza (1860 – 1925) i Michaliny Szostakiewicz z d. Broniewskiej (1865 – 1921). Prawnik. I żona: Jadwiga Szostakiewicz z d. Wilk /zm. w lutym 1939 roku/, II żona: Janina Szostakiewicz z d. Sorokula (1909 – 1989), dzieci: Jerzy (1940 - 2009) - żona Bożena Szostakiewicz z d. Śmiechowska. Zmarł 14 czerwca 1965 roku.


                         Jadwiga Szostakiewicz z. d. Wilk (1894 ? - 1939)

 Mąż: Stefan Szostakiewicz (1897 – 1965). Zmarła w lutym 1939 roku. Spoczywa na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

 
          
              Janina Szostakiewicz
z d. Sorokula (1909 - 1989)

Urodziła się 4 lutego 1909 roku. Mąż: Stefan Szostakiewicz (1897 – 1965), dzieci: Jerzy (1940 - 2009) - żona Bożena Szostakiewicz z d. Śmiechowska. Zmarła 4 kwietnia 1989 roku.


                         Jadwiga Szostakiewicz (1899 – 1900)

   Urodziła się 12 października 1899 roku we Lwowie. Córka Ignacego Szostakiewicza (1860 – 1925) i Michaliny Szostakiewicz z d. Broniewskiej (1865 – 1921). Niestety przeżyła tylko pół roku – zmarła 13 kwietnia 1900 roku. Spoczywa na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

 

                         Józef Szostakiewicz (1901 – 1981)

   Urodził się 10 sierpnia 1901 roku we Lwowie. Syn  Ignacego  Szostakiewicza  (1860  – 1925) i Michaliny Szostakiewicz z d. Broniewskiej (1865 – 1921). Absolwent Politechniki Lwowskiej – architekt i artysta malarz. Żona: Stefania Szostakiewicz z d. Ozimina  (1908  – 1986), dzieci : Krystyna Doroszuk /1936/– mąż Andrzej Doroszuk (1945 - 2008), Lucyna  /nazywana Małgosią/ Donatt /1949/ - mąż Robert Donatt /1950/ - ślub 24.05.1974 w Kielcach . Zmarł 12 czerwca 1981 r. Spoczywa na Starym Cmentarzu w Kielcach.


Wilno w nocy, olej, 1960

                        Stefania Szostakiewicz z d. Ozimina (1908 – 1986)


   Urodziła się 8 stycznia 1908 roku w Bóbrce w woj. lwowskim. Nie pracowała zawodowo. Mąż: Józef Szostakiewicz (1901 – 198)/ - architekt, dzieci: Krystyna Doroszuk /1936/ – mąż Andrzej Doroszuk (1945 - 2008), Lucyna /w rodzinie nazywana Małgosią/ Donatt /1949/ - mąż Robert Donatt /1950/- ślub 24.05.1974 w Kielcach. Zmarła 12 stycznia 1986 roku. Spoczywa na Starym Cmentarzu w Kielcach.

 

                        Mieczysław Szostakiewicz (1903 – 1982)

     Urodził się w 1903 roku we Lwowie. Syn  Ignacego  Szostakiewicza  (1860  – 1925) i Michaliny Szostakiewicz z d. Broniewskiej (1865 – 1921). Zmarł w 1982 roku we Lwowie

strona główna