Pradziadkowie


Bronisław Jan Pfeiffer (1871 - 1928)

   Urodził się w 1871 roku w Samborze w woj. lwowskim. Syn Jakuba Pfeiffera i Ewy Pfeiffer z d. Schirmer. Naczelnik stacji Lwów - Kleparów przez ponad 25 lat. Obrońca Lwowa, odznaczony Krzyżem Obrony Lwowa i Krzyżem Walecznych. Żona Leontyna Pfeiffer z d. Bucmaniuk (1870 - 1927), dzieci: , Zdzisław (1896 -1954) - pierwsza żona Irena Nałęcz Ćwiklińska (1902 - 1996), druga - Zofia Lisiewicz (1905 - 1975), trzecia - Bronisława Weresz (1921 - 1997), Wanda Richter (1899 - 1923) - mąż Roman Richter, Czesław (1901 - 1971) - żona Irena Krupińska (1906 - 1997), Zygmunt (1903 - 1969) - pierwsza żona Maria Szmach , druga - Katarzyna Stachowska (1916 - 2014), Eugenia Tertil (1905 - 1985) -  mąż Stanisław Tertil (1905 - 1984). Zmarł 22 grudnia 1928 roku we Lwowie. Spoczywa na cmentarzu Janowskim we Lwowie.

Na zdjęciu: w lewym dolnym rogu Wanda, siedzą w pierwszym rzędzie od lewej: Babcia (Irena), Prababcia (Leontyna) - na kolanach trzyma mojego Ojca (Tadeusza) Pradziadek (Bronisław). Przy ścianie od lewej: Dziadek Zdzisław i jego dwaj bracia (Czesław i Zygmunt). 1923 r.
 

Rodzeństwo Bronisława:
Stefania Józefina Heyer (1869 Tarnów - 28.08.1945 Kraków) - matka chrzestna Czesława Pfeiffera – brata mojego dziadka. Mąż: Johann Heyer (1853                                                                                                      Iglau, Austria ob. Jihlawa, Czechy – 1931); dzieci: Stefania Schober (1884 Lwów - 1951                                                                                                      Croydon Surrey, Anglia), Adolfina Kupko (1886 - ?), Olga Krzywoszyńska (28.02.1889                                                                                                      Lwów – 8.11.1970 Kraków), Otto (1890 Lwów – 1914 pod Lwowem - zginął podczas I                                                                                                      wojny światowej), Karolina (1896 Lwów – 1936), Aleksander (1898 Lwów – 1914                                                                                                      zginął na froncie włoskim podczas I wojny światowej), Anna Lisowska (1899 Lwów -                                                                                                      Józefa Kupko (1900 – 1980),  Ernest (18.11.1903 Lwów – 1.10.1971 Ostrów                                                                                                      Mazowiecka).
Tadeusz Jan Pfeiffer
(1874 - ?) -
urodził się 19 listopada 1874 roku w Starych Brodach w woj. tarnopolskim.
Kazimierz Pfeiffer
(1876 - ?)
- urodził się 4 grudnia 1876 roku w Starych Brodach w woj. tarnopolskim.
 

Leontyna Pfeiffer z d. Bucmaniuk (1870 - 1927)    

 
  Urodziła się w 1870 roku w Kamionce Strumiłowej. Córka Łukasza Bucmaniuka (1833 - 1887) i Joanny Wilhelminy Bucmaniuk z d. Huber(w metryce syna Zdzisława błędnie wpisano "Herbert") (1849 - 1903). Mąż Bronisław Pfeiffer (1871 - 1928), dzieci: Zdzisław (1896 - 1954) - pierwsza żona Irena Nałęcz Ćwiklińska (1902 - 1996), druga - Zofia Lisiewicz (1905 - 1975), trzecia - Bronisława Weresz (1921 - 1997), Wanda Richter (1899 - 1923) - mąż Roman Richter, Czesław (1901- 1971) - żona Irena Krupińska (1906 - 1997), Zygmunt (1903 - 1969) - pierwsza żona Maria Szmach, druga - Katarzyna Stachowska (1916 - 2014), Eugenia Tertil (1905 - 1985) - mąż Stanisław Tertil (1905 - 1984). Zmarła 2 listopada 1927 roku we Lwowie. Spoczywa na cmentarzu Janowskim we Lwowie.
 

Rodzeństwo Leontyny:
Iwan Bucmaniuk (1867 - 1940)
Maria Herczanowska (1874 - 1903)  
Eugenia Rohoza
(1880 - 1973)
Julian Bucmaniuk (1885 - 1967)

Feliks Nikodem Nałęcz Ćwikliński (1865 - 1918)


List do Feliksa Nikodema Nałęcz Ćwiklińskiego
z 11 grudnia 1889 roku
od jego brata stryjecznego Henryka Nałęcz Ćwiklińskiego
 

 
  
Urodził się 30 maja 1865 roku w Białokiernicy. Syn Zefiryna Nałęcz Ćwiklińskiego (1835 - 1891) i Julianny Nałęcz Ćwiklińskiej z d. Zarzyckiej (1840 - ?). Z dokumentów (listów, świadectw szkolnych) wynika, że używał na co dzień imienia Nikodem i że  dzieciństwo oraz wczesną młodość spędził wraz z rodzicami i rodzeństwem w Czortkowie. Żona Helena Nałęcz Ćwiklińska z d. Romańska - ślub 2 lutego 1892 roku w Kolbuszowej; dzieci: Maria Kotowicz (1894 - 1997) - mąż Jan Kotowicz, Janina Piwko (1897 - 1992) - mąż Marian Piwko, Artur (1899 - 1935) - żona Zofia Banach , Irena Pfeiffer (1902 - 1996) - mąż Zdzisław Pfeiffer. Od 1907 roku zamieszkały w Brodach, gdzie pełnił kolejno

funkcje: c.k. nadstrażnika skarbowego, c.k. starszego respicjenta, c.k. komisarza i c. k. starszego komisarza straży skarbowej. Członek Tow. Gim. "Sokół" w Brodach od 1907 roku, a od 1912 członek zarządu. Zmarł we Lwowie 6 października 1918 roku. Spoczywa na cmentarzu w Kulparkowie.

Rodzeństwo Feliksa:
Seweryn Nałęcz Ćwikliński (1863 - 1945)
Modesta Rubinger
(? - ?)
Józef Nałęcz Ćwikliński
(1873 - 1947) - żona: Antonina Nałęcz Ćwiklińska z d. Pitroff (1885 - 1971); dzieci: Wanda Stojanowska (18.02.1906                                                                      Czortków - 06.1991 Przemyśl), Zefiryna (1908 - 1913), Zefiryn (1918 - 1918), Danuta Gołąb (18.12.1922                                                                      Czortków - 23.01.2010 Indianapolis).
Maria Nałęcz Ćwiklińska (? - ?)

Helena Michalina Nałęcz Ćwiklińska z d. Romańska (1871 - 1937)     
 

  
 
Urodziła się 6 lipca 1871 roku w Spryni w woj. lwowskim. Córka Michała Romańskiego (1830 - 1912) i Bronisławy Romańskiej z d. Piątkowskiej . W latach 1880 - 1882 chodziła do Szkoły Ludowej w Jadownikach Podgórnych, a w roku szkolnym 1882/1883 do Szkoły Ludowej w Brzesku. Mąż Feliks Nałęcz Ćwikliński; dzieci: Maria Kotowicz (1894 - 1997) - mąż Jan Kotowicz, Janina Piwko (1897 - 1992) - mąż Marian Piwko, Artur (1899 - 1935) - żona Zofia Banach , Irena Pfeiffer (1902 - 1996) - mąż Zdzisław Pfeiffer.  Zmarła 2 kwietnia 1937 roku w Sandomierzu. Spoczywa na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu.

Przepustka na przejazd Heleny z córką Ireną z Brodów do Lwowa (1919)
 

Potwierdzenie posiadania realności w Brodach przy ul. Podwale Dolne 1 (1920)
 

List Heleny do córki Ireny + przepis na tort (1932)
 


Zachował się wzruszający list Heleny do Feliksa
z 1891 roku


Prababcia Helena Ćwiklińska z dziećmi: od lewej: Janina, Maria, Helena, Irena, Artur

Rodzeństwo Heleny: 
Stanisław Romański
(1869 - 1922)
Kazimiera Maria Kucharska
(1875 - 1936) - urodziła się 1 listopada 1875 roku w miejscowości Łużek Górny w woj. lwowskim.. Mąż: Henryk                                                                              Felicjan Kucharski (1862 - 1928); dzieci: Marian (1895 - 1937), Władysław   (1897 - 1931) , Helena                                                                              (1901 - 1966), Janina (1908 - 1910), Witold (1914 - 2006), Janina Maria (1914 - 1942). Zmarła 2                                                                              listopada 1936 roku w Krakowie.
Maria Chmiel (2.02.1880 - 25.031965 Dębica)
 - mąż: Jan Chmiel (13.02.1876 - 7.11.1945 Dębica); dzieci:  StanisławKazimierzMaria Dąbrowska                                                                              (1902 ‑ 15.04.1980 Bielsko - Biała),  Zofia  Muż (5.11.1904 - 16.07.1982 Dębica), Jadwiga (4.01.1908 -                                                                              16.01.1936 Dębica) , Barbara Petryka (10.02.1912 - 15.11.2001 Dębica)
Michalina Romańska (? - ?); dzieci: Jan Romański (1914 - 1996)
Adolf Romański 
(6.11.1877  Strzyżów  -  ?)
- urodził się 6 listopada 1877 roku w Strzyżowie w woj. lwowskim. W rodzinie nazywany „Dolkiem”.                                                                               Żona: Marianna Romańska z d. Czerska – ślub 26 kwietnia 1919 roku w Krakowie.
Jan Maria Romański (1894 - 1938)
Wanda Szewczyk
(? - ?)
- mąż: Karol Szewczyk; dzieci: Tadeusz - więzień Oświęcimia (przeżył)
Adam Romański (? - ?)
 - żona Emilia Romańska z d. ? (4.01.1888 Lwów - ?); dzieci: Józef (19.03.1911 Lwów - 10.04.1974 Ostróda), Maria (? - ?),                                           Irena Lewko (28.05.1912 - 2.06.1996 Ostróda), Jadwiga Olipra (28.01.1918 - 23.02.2001 Ostróda), Zbigniew (28.04.1919).

Leon Robert Gyurkovich (1865 - 1947)


 
  Urodził się 5 czerwca 1865 roku w Stanisławowie. Syn Józefa Gyurkovicha (1826 - 1889) i Zofii  Hübner (? - 1866). Prawnik - radca skarbowy. Żona: Jadwiga Gyurkovich z d. Szulisławska (1871 - 1943); dzieci: Sławomir /zmarł w wieku dziecięcym/, Adam (1897 - 1933), Ludomił (1899 - 1980) - żona Zofia Szostakiewicz (1903 - 1982). Zmarł 18 kwietnia 1947 roku w Sandomierzu. Spoczywa na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu.

Rodzeństwo Leona: 
Stefan Gyurkovich
(1862 - ?)
Zygmunt Gyurkovich (? - ?)
Adela Gyurkovich
(? - ?) - miała syna Adama, który zginął w bitwie pod Udine we Włoszech.
Witalis Gyurkovich
(? - ?)
Sylweria Gyurkovich (? - 1.08.1864 Zabłotów)
 

Jadwiga Helena Gyurkovich z d. Szulisławska (1871 - 1943) 

  
  
Urodziła się 14 października 1871 roku w Stanisławowie. Córka Jana Szulisławskiego i Eleonory Szulisławskiej z d. Zalewskiej. Mąż Leon Gyurkovich (1865 - 1947); dzieci: Sławomir /zmarł w wieku dziecięcym/, Adam (1897 - 1933), Ludomił (1899 - 1980) - żona Zofia Szostakiewicz (1903 - 1982). Zmarła 17 września 1943 roku w Sandomierzu. Spoczywa na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu.

List Pradziadków do Mamy (Teresy Gyurkovich) z 3 sierpnia 1936 roku  

Rodzeństwo Jadwigi: 
Adam Bogdan Teodor Szulisławski
(1865 - 1911)
Joanna Amalia Paszkowska
(1.07.1867 Tarnów - 1942) - mąż Mieczysław Paszkowski (7.10.1869 Radcze                                                                                      - 9.07.1925 Humniska k/Brzozowa) ; dzieci:                                                                  
                          Mieczysława  Eugenia  Kostecka  (13.11.1891                                                                                            Stanisławów - 28.06.1974 Warszawa)

Ignacy Emeryk Stanisław Szostakiewicz (1860 - 1925)

   Urodził się 5 listopada 1860 roku we Lwowie. Syn Marcina Szostakiewicza (1816 - 1901) i Anieli Rozalii Szostakiewicz z d. Skibińskiej (1827 - 1895). Marynarz, śpiewak - występował w chórze Opery Wiedeńskiej, inżynier kolejowy - absolwent Politechniki Wiedeńskiej. Żona: Michalina Szostakiewicz z d. Broniewska (1865 - 1921); dzieci: Stanisław (1888 - 1915),  Mieczysław - zmarł w wieku niemowlęcym, Kazimierz (1893 - 1960) - żona Jadwiga Nachman (1894 - 1970), Maria (1894 - 1979) - mąż Hugo Walisch (1891 - 1940), Stefan (1897 - 1965) - pierwsza żona Jadwiga Wilk (ok.1894 - 1939), druga Janina Sorokula (1909 - 1989), Jadwiga (1899 - 1900), Józef (1901 - 1981) - żona Stefania Ozimina (1908 - 1986), Zofia (1903 - 1982) - mąż Ludomił Gyurkovich (1899 - 1980). Zmarł 8 lutego 1925 roku. Spoczywa na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

Pierwszy list Ignacego do Michaliny z 6.10.1887 roku.

Rodzeństwo Ignacego: 
Antoni Szostakiewicz
(1854 - 1879) - urodził się 11 czerwca 1854 roku we Lwowie. Zmarł 17 grudnia 1879 roku we Lwowie i                                                               został pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim.

Michalina Aleksandra Julia Szostakiewicz z d. Broniewska (1865 - 1921)

 


 

 

 

 

 

 

 


   
Urodziła się 5 maja 1865 roku we Lwowie. Córka Józefa Marcelina Broniewskiego i Klementyny Broniewskiej z d. Szostakowskiej. Mąż Ignacy Szostakiewicz (1860 - 1925); dzieci: Stanisław (1888 - 1915), Mieczysław /zmarł w wieku niemowlęcym/, Kazimierz (1893 - 1960) - żona Jadwiga Nachman (1894 - 1970), Maria (1894 - 1979) - mąż Hugo Walisch (1891 - 1940), Stefan (1897 - 1965) - pierwsza żona Jadwiga Wilk ( ok. 1894 - 1939), druga Janina Sorokula (1909 - 1989), Jadwiga (1899 - 1900), Józef (1901 - 1981) - żona Stefania Ozimina (1908 - 1986), Zofia (1903 - 1982) - mąż Ludomił Gyurkovich (1899 - 1980). Zmarła 18 lutego 1921 roku we Lwowie. Spoczywa na Cmentarzu Łyczakowskim.

List do Michaliny od brata Mieczysława (1879) - szczególnej uwadze polecam język i rodzaj papeterii.

Rodzeństwo Michaliny: 
Stanisława Blicha
- mąż: Leopold Blicha.
Karolina Strońska
- mąż Alfred Stroński (1860 - ?); dzieci: Zdzisław (24.10.1894 Stryj - 28.12.1972 Warszawa)
Józefa Hryniewiecka
(1862 - 1921 Bóbrka) - mąż Michał Hryniewiecki (20.11.1854 Rypiany - 1927 Koniuchy); dzieci: Irena                                             Kalinowicz (1893 - 1969 Bóbrka), Roman  (8.10.1884 Żółkiew - 16.08.1951 Hryniów), Zenobia                                              Steliga (? - ? Bóbrka).

Mieczysław Broniewski -
 żona: Helena Broniewska z d. Sołochub; dzieci: Lubomir, Tadeusz.
Kazimierz Broniewski
-  żona: Maria Broniewska z d. Nawrocka; dzieci: Marcin, Stanisława Nowak - mąż Ignacy                                            (03.07.1909 - 6.12.1997)

                                                               
Stoją od lewej: Stanisław, Ignacy, Maria.
Siedzą od lewej: Stefan, Michalina, Zofia, Józef, Kazimierz
Kazimierz, Maria, Ignacy, Aniela (matka Ignacego), Michalina, Stanisław

 

Paweł Grabowski
Żona: Marianna Grabowska z d. Krawczyk; dzieci: Julian (1873 - 1944)

Marianna Grabowska z d. Krawczyk (? - ?)
Mąż: Paweł Grabowski; dzieci:
Julian (1873 - 1944)
 

Jan Taraszkiewicz
Żona: Katarzyna Taraszkiewicz z d. Piotrowska (? - 1912); dzieci: Antonina Grabowska (1888 - 1974)

Katarzyna Taraszkiewicz z d. Piotrowska (? - 1912)
Mąż: Jan Taraszkiewicz; dzieci: Antonina Grabowska (1888 - 1974). Zmarła 26 lipca 1912 roku w Zawichoście.


Franciszek Jewiak (1851 - 1906)
   Urodził się w 1851 roku w Boduszowie. Syn Józefa Jewiaka i Marianny Jewiak z d. Dyl.  Żona: Katarzyna Jewiak z d. Cielecka (1861 - ?); dzieci: Ewa (1884 - 1888), Adam (1886 - 1939), Bezimienny (1889 - 1889), Antoni (1890 - 1901), Stanisław (1897 - 1964). Zmarł w 1906 roku w Zawichoście.

Katarzyna Jewiak z d. Cielecka (1861 - ?)
   Urodziła się w 1861 roku. Córka Mateusza Cieleckiego i Anastazji Cieleckiej z d. Kasperczak. Mąż: Franciszek Jewiak (1851 - 1906); dzieci: Ewa (1884 - 1888), Adam (1886 - 1939), Bezimienny (1889 - 1889), Antoni (1890 - 1901), Stanisław (1897 - 1964).
 


Strona główna    O nas    Rodzeństwo    Rodzice    Dziadkowie    Prapradziadkowie    Praprapradziadkowie    Prapraprapradziadkowie   
Ciekawe życiorysy    Indeks nazwisk    Krótkie informacje o osobach noszących nazwisko "Pfeiffer"    Poszukiwania    Nasze Kresy