Iwan Bucmaniuk (1867 - 1940)
 

   Urodził się 18 lipca 1867 r. w Zieńkowie. Syn Łukasza Bucmaniuka (1833 - 1887) i Joanny Wilhelminy Bucmaniuk z d. Hubert (1848 - 1903). Żona: Anna Bucmaniuk z d. Lotysh (1869 - 1957); dzieci: Irena (1896 - ?), Natalia (1898 - 1960), Maria (1900 - ?), Iwanka (1902 - ?), Ostap (1904 - 1963), Oksana, Sawa - żona Tatiana Tymiak, Wasyl - żona Józefa Muzyczyszyn, Działał w Stowarzyszeniu Edukacyjnym Nauczycieli w Galicji. Napisał: "Uniów i jego monastyry" /1904/ i "Historię Uniowa", wydawał pismo dla nauczycieli. Wyemigrował do Czech w latach dwudziestych XX w. Zmarł ok. 1940 roku w Radłowie w Małopolsce i tam  prawdopodobnie został pochowany.

                            Maria Herczanowska z d. Bucmaniuk (1874 – 1964)


   Urodziła się 21 września 1874 roku w Uniowie w woj. lwowskim. Córka Łukasza Bucmaniuka (1833 – 1887) i Joanny Wilhelminy Bucmaniuk z d. Hubert (1848 – 1903). Siostra prababci Leontyny Pfeifferowej. Mąż: Wasyl Herczanowski (1870 – 1934); dzieci: Włodzimierz Schulz – Herczanowski (1896 – 1971) - żona Mary Roe, Natalia Makar (1898 – 1948) - mąż Iwan, Jarosław (1900 – 1918), Olga Chmielewska (1904 – 1982) - I mąż: Piotr Chmielewski, II mąż: Omelian Kolodrubski, Iwan Lubiński (1906 – 1971) - przyjął nazwisko żony. Zmarła 5 grudnia 1964 roku w Brzeżanach.


                    Eugenia Rohoza z d. Bucmaniuk (1880 - 1973)

  Urodziła się 2 stycznia 1880 roku. Córka Łukasza Bucmaniuka (1833 – 1887)  i Joanny Wilhelminy Bucmaniuk z d. Hubert (1848 – 1903). Siostra prababci Leontyny Pfeifferowej. Matka chrzestna dziadka Zdzisława Pfeiffera. Mąż: Włodzimierz Rohoza /1882 - ?/; dzieci: Roman (1913 - 2006), Omelana (1923 - 2006/. W maju 1951 roku Eugenia wraz z rodziną wyemigrowała do USA. Zmarła w październiku 1973 roku roku w Kings, NY, USA.


                    Julian Bucmaniuk (1885 - 1967)
   

   Urodził się 3 lipca 1885 roku w Smarzowie w woj. tarnopolskim. Syn Łukasza Bucmaniuka (1833 - 1887) i Joanny Wilhelminy Bucmaniuk z d. Hubert (1848 - 1903). Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wyemigrował do Kanady /Edmonton/. Żona: Irena Bucmaniuk z d. Czajkowska (1898 - 1979); dzieci: Bohdan (1922 - 2001) - żona Anna Katarzyna Schmidt, Vera Duss (1942) - mąż Wiaczesław Duss (1936). Zmarł 30 grudnia 1967 roku w Edmonton i został tam pochowany na cmentarzu św. Michała  

 
 Z listu Tadeusza Pfeiffera (ojca) do Jerzego Pfeiffera (syna Czesława – brata dziadka Zdzisława Pfeiffera): „Julian był dość znanym malarzem. Malował głównie świętobliwe obrazy dla cerkwi  i kościołów. W czasie obrony Lwowa Ojciec mój (Zdzisław Pfeiffer – przyp. AP) wziął go do niewoli przy kościele św. Anny. Ojciec zabierał Go z miejsca internowania, gdzieś na ul. Janowskiej, na Kleparów, szczególnie w czasie świąt Bożego Narodzenia 1918 r. Wspominali przy mnie ten incydent głośno się śmiejąc. Mój Ojciec i Julek Bucmaniuk bardzo się lubili"

 

                                        Seweryn Eustachy Nałęcz Ćwikliński
(1863 - 1945)

 

   Urodził się 20 września 1863 roku w Założycach w woj. lwowskim. Syn Zefiryna Nałęcz Ćwiklińskiego (1835 - 1891) i Julianny Nałęcz Ćwiklińskiej z d. Zarzyckiej (1840 - ?). Urzędnik Starostwa (sekretarz) w Horodence w woj. stanisławowskim, a następnie burmistrz Horodenki. Żona: Maria Martynowicz (? - 1940); dzieci: Tadeusz (1897 - ?) – prawnik – żona Kazimiera Froń (1902 - ?) - ślub w 1918 roku, Adam (1899 - ?) – lekarz – żona Zofia Kucharska (1902 - 1973), Jan (1901 – 1976) – oficer Marynarki Handlowej R. P. – I żona Zofia Nabrodzka (? - 1939), II żona Bronisława Buczyńska (1902 - 1977). Zmarł w 1945 roku w Bytomiu i tam został pochowany.


                    Stanisław Romański
(1869 – 1922)

   Urodził się w 1869 roku. Syn Michała Romańskiego (1830 - 1912) i Bronisławy Romańskiej z d. Piątkowskiej. Żona: Urszula Mężyńska (1883 - ?); dzieci: Bolesław (1904 - 1981) - I żona Maria Majewska, II żona Halina Warecka /Pola/ - zm. tragicznie w 1978  w Warszawie, przejechana na pasach dla pieszych przez taksówkę, Maciej (1909 - ?) - żona Helena Gadzinowska - zm. w 1996 r. w Belford (USA), Stanisława, Leszek (1910 – 1940 zamordowany w Charkowie) - żona Lucyna Płócieniak (1915), Helena (zm. w 1991 r.) - mąż Jan Marian Romański (1894 – 1938) - brat Stanisława, Maria  Żebrowska (? - 1989) - I mąż Jerzy Roszkowski, II mąż Tadeusz Żebrowski. Zmarł w 1922 roku.


                    Urszula Romańska z d. Mężyńska (1883 - ?)

 

   Urodziła się 31 sierpnia 1883 roku w Tarnopolu. Córka Leonarda Kościeszy Mężyńskiego (1847 – 1922) i Heleny Mężyńskiej z d. Lisowskiej (1850 - ?). Mąż Stanisław Romański (1869 - 1922); dzieci: Bolesław (1904 - 1981) - I żona Maria Majewska, II żona Halina Warecka /Pola/ - zm. tragicznie w 1978  w Warszawie, przejechana na pasach dla pieszych przez taksówkę, Maciej (1909 - ?) - żona Helena Gadzinowska - zm. w 1996 r. w Belford (USA), Stanisława, Leszek (1910 – 1940 zamordowany w Charkowie) - żona Lucyna Płócieniak (1915), Helena (zm. w 1991 r.) - mąż Jan Marian Romański (1894 – 1938) - brat Stanisława, Maria  Żebrowska (? - 1989) - I mąż Jerzy Roszkowski, II mąż Tadeusz Żebrowski.   Zmarła 13 stycznia 1973 roku w Katowicach. Spoczywa w Katowicach Bogucicach na cmentarzu Bonifratrów.

 

 
 
 
                     Michalina Romańska

 

 

Córka Michała Romańskiego (1830 - 1912) i Bronisławy Romańskiej z d. Piątkowskiej. Dzieci: Jan (1914 – 1996).

                       Helena Romańska z d. Romańska (1906 – 1991)

   Urodziła się 29 kwietnia 1906 roku. Córka  Stanisława  Romańskiego  (1869 - 1922)  i  Urszuli  Mężyńskiej (1883 - ?). Mąż: Jan Maria Romański (1894 – 1938); dzieci: Teresa Romańska - Rychlicka (1928 - 1999) - I mąż Jerzy Bar, II mąż Jerzy Rychlicki, Helena Niemiec (1935) - I mąż Leszek Zajdel, II mąż Roman Niemiec. Zmarła 7 maja 1991 roku w Katowicach. Spoczywa w Katowicach Bogucicach na cmentarzu Bonifratrów.

                       Stefan Gyurkovich (1862 - ?) 

  Urodził się w 1862 roku w Stanisławowie. Syn Józefa Gyurkovicha (1826 - ?) i Zofii Gyurkovich z d. Hübner (? - 1866). Żona: Maria Gyurkovich z d. Jabłońska (? - 1891); dzieci: Zofia Grabczak – mąż Jan Grabczak, Matylda (? - 1887), Amalia Reichert (1888 - 1976) – mąż Jòsef Reichert, Józef (1890 - ?) – żona  Ernalia  Gelshejmer (1900 - ?), Rozalia Bursztyńska – mąż Władysław Bursztyński. Po śmierci Marii Stefan ożenił się z jej siostrą Michaliną; dzieci: Aurelia (1892 - ?), Franciszek (1893 - ?), Edmund (1894 - ?), Seweryn (1896 - 1961) – żona Jadwiga Stelmach (1901 - 1964), Joanna (zakonnica), Michał (1900 - ?) – I żona: Emilia Godecka, II żona: Anna Sokołowska, Feliks (1903 -1941) – żona Władysława Józefa Staudt, Kazimierz 
 
Na zdjęciu Stefan (z wąsami) z rodziną.  
                     Maria Alojza Gyurkovich z d. Jabłońska (? - 1891)
 

   Córka Piotra Jabłońskiego i Rozalii Jabłońskiej z d. Hajdow. Mąż: Stefan Gyurkovich (1862 - ?), dzieci: Zofia Grabczak – mąż Jan Grabczak, Matylda (? - 1887), Amalia Reichert (1888 - 1976) – mąż Jòsef Reichert, Józef (1890 - ?) – żona  Ernalia  Gelshejmer (1900 - ?), Rozalia Bursztyńska – mąż Władysław Bursztyński. Zmarła 1 października 1891 roku w Zabłotowie w woj. stanisławowskim i tam jest pochowana. Po jej śmierci Stefan ożenił się z jej siostrą Michaliną

 

                                   Michalina Gyurkovich z d. Jabłońska
 

   Córka Piotra Jabłońskiego i Rozalii Jabłońskiej z d. Hajdow. Mąż: Stefan Gyurkovich; dzieci: Aurelia (1892 - ?), Franciszek (1893 - ?), Edmund (1894 - ?), Seweryn (1896 - 1961) – żona Jadwiga Stelmach (1901 - 1964), Joanna (zakonnica), Michał (1900 - ?) – I żona: Emilia Godecka, II żona: Anna Sokołowska, Feliks (1903 - 1941) – żona Władysława Józefa Staudt, Kazimierz 

  

                      Feliks Gyurkovich (1903 - 1941)

 

   Feliks Gyurkovich urodził się 14 stycznia 1903 roku w Borszczowie w woj. tarnopolskim. Syn  Stefana Gyurkovicha (1862 - ?)  i Michaliny Gyurkovich z d. Jabłońskiej. Sekretarz Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Brzeżanach (1927), a następnie Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Tarnopolu. Żona: Władysława Józefa Staudt; dzieci: Ryszard (1929) - żona Alicja Iłowiecka (1932) i Barbara Tittenbrun (1933) - mąż Roman Tittenbrun (1930 - 1995). Z Tarnopola przeniósł się wraz z rodziną do Lwowa. W czasie wojny działał w ZWZ - AK (Obszar Nr 3 we Lwowie) pod pseudonimem "Piotr" - patrz: Jerzy Węgierski, "Lwów pod okupacją sowiecką 1939 - 1941" - indeks nazwisk str. 391. Za swoją działalność został aresztowany i przewieziony do Moskwy. Rozstrzelany przez NKWD 28 lipca 1941 roku w więzieniu na Łubiance.


           
          Władysława Józefa Gyurkovich z d. Staudt

   Mąż:  Feliks  Gyurkovich  (1903 - 1941);  dzieci:  Ryszard (1929)  -  żona  Alicja Iłowiecka (1932) i Barbara Tittenbrun (1933) - b. mąż Roman Tittenbrun (1930 - 1995).                      Ryszard Marian Gyurkowich

   Urodził się 11 sierpnia 1929 roku w Brzeżanach w woj. tarnopolskim. Syn Feliksa Gyurkovicha (1903 - 1941) i Władysławy Gyurkovich z d. Staudt. W akcie urodzenia wpisano mu w nazwisku "w" zamiast "v" i tak już zostało. W 1946 roku wraz z matką i siostrą Barbarą przyjechał do Wrocławia. Tu skończył szkołę średnią oraz Wydział Górniczy Politechniki Wrocławskiej. Całe swoje życie zawodowe związał z górnictwem. Żona: Alicja Gyurkowich z d. Iłowiecka; dzieci: Jacek - żona Małgorzata Wojciechowska i Monika  - mąż Piotr Walicki. Mieszka we Wrocławiu. Interesuje się podróżami, fotografią i sportem - przez wiele lat uprawiał strzelectwo. Wielki miłośnik psów, z każdym się porozumie i zaprzyjaźni.


                      Alicja Gyurkowich z d. Iłowiecka

 

   Urodziła się w Siedlcach w woj. bialostockim. Z wykształcenia włókiennik, z wyboru pracownik energetyki i górnictwa - obecnie na emeryturze. Mąż: Ryszard Gyurkowich; dzieci: Jacek  - żona Małgorzata Wojciechowska i Monika - mąż Piotr Walicki. Mieszka we Wrocławiu. Zapalona ogrodniczka, gotuje i wypieka pyszności.
                      Barbara Tittenbrun z d. Gyurkovich

   Urodziła się 24 lipca 1933 roku w Tarnopolu. Córka Feliksa Gyurkovicha (1903 - 1941) i Władysławy Gyurkovich z d. Staudt. Po wielu wojennych przeprowadzkach w 1946 roku wraz z matką i bratem Ryszardem przyjechała do Wrocławia, gdzie ukończyła szkołę średnią i rozpoczęła pracę. Mąż: Roman Tittenbrun (1930 - 1995) - ślub 18.06.1954 r. we Wrocławiu. Po ślubie zamieszkała wraz z mężem w Świnoujściu, a następnie w Szczecinie; dzieci: Jan Marek (1957) - mieszka w USA. Barbara przez wiele lat pracowała w Polskiej Żegludze Morskiej w Szczecinie. Jej małżeństwo z Romanem przetrwało do 1976 roku. Barbara wróciła na 10 lat do Wrocławia, a w 2007 roku przeniosła się ponownie  do Szczecina.                      Jacek Gyurkowich

  Urodził się we Wrocławiu. Syn Ryszarda Gyurkovicha i Alicji Gyurkowich z d. Iłowieckiej. Żona: Małgorzata Gyurkowich z d. Wojciechowska; dzieci: Maciej. Jego pasją (prywatnie i zawodowo) jest motoryzacja. Lubi wycieczki do lasu, długie spacery z bokserką Mają i żeglarstwo.                      Monika Gyurkowich

   Urodziła się we Wrocławiu. Córka Ryszarda Gyurkovicha i Alicji Gyurkowich z d. Iłowieckiej. Ukończyła zootechnikę na Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Kilka lat pracowała w szkole podstawowej. Obecnie pracuje w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (dawna Akademia Rolnicza). Mąż: Piotr Walicki. Mieszka we Wrocławiu. Interesuje się podróżami i fotografią.


                      Piotr Walicki

   Urodził się w Jarocinie w woj. podkarpackim. Przez kilkanaście lat pracował w Hucie "Stalowa Wola". Po przeprowadzce do Wrocławia podjął prace w firmie budowlanej wyspecjalizowanej w technice sanitarnej. Żona: Monika Gyurkowich. Interesuje się wędrówkami górskimi, żeglarstwem i fotografią. W przydomowym ogródku hoduje pszczoły.