Prapradziadkowie


Jakub Pfeiffer (1841 - ?)

   Syn Macieja Pfeiffera (1811 - ?) i Rozalii Pfeiffer z d. Kunz (1816 - ?). Żona Ewa z d. Schirmer (1846 - ?), dzieci: Stefania Józefina Heyer (1869 - 1944) - mąż Jan Heyer (1853 - 1931), BRONISŁAW (1871 - 1928) - żona Leontyna Bucmaniuk (1870 - 1927), Tadeusz (1874 - ?), Kazimierz (1876 - ?).

Ewa Pfeiffer z d. Schirmer (1846 - ?)

   Córka Józefa Schirmera i Barbary Schirmer z d. Lempert. Mąż  Jakub  Pfeiffer (1841 - ?),  dzieci:  Stefania Józefina Heyer (? - 1944) - mąż Jan Heyer (1853 - 1931), BRONISŁAW (1871 - 1928) - żona Leontyna Bucmaniuk (1870 - 1927), Tadeusz (1874 - ?), Kazimierz (1876 - ?).
 


Łukasz Bucmaniuk (1833 - 1887)

   Urodził się 28 października 1833 roku w Brodach. Syn Stefana Bucmaniuka (1795 - 1835) i Marii Bucmaniuk z d. Sirko (1807 - ?). Nauczyciel, dyrektor szkoły. Żona Joanna Wilhelmina z d. Hubert (1848 - 1903) - ślub odbył się 25 września 1866 roku w Starych Brodach /obecna nazwa Gaje Brodzkie/, dzieci: Iwan (1867 - 1940) - żona Anna Lotysh, LEONTYNA (1870 - 1927) - mąż Bronisław Pfeiffer (1871 - 1928), Maria (1874 - 1964) - mąż Wasyl Herczanowski (1870 - 1934), Eugenia (1880 - 1973) - mąż Włodzimierz Rohoza (1882 - ?), Julian (1885 - 1967) - żona Irena Czajkowska (1898 -1979). Zmarł 23 marca 1887 roku w Smarzowie i tam spoczywa.Fragment aktu ślubu Łukasza i Joanny z 1866 roku

Joanna Wilhelmina Bucmaniuk z d. Hubert (1849 - 1903)

   Urodziła się w 1848 roku w Starych Brodach /obecna nazwa Gaje Brodzkie/. Córka Jana Huberta (1798 - 1871) i Franciszki Hubert z d. Platzer (1814 - 1860). Mąż Łukasz Bucmaniuk (1833 - 1887) - ślub odbył się 25 września 1866 roku w Starych Brodach, dzieci: Iwan (1867 - 1940) - żona Anna Lotysh (1869 - 1957), LEONTYNA Pfeiffer (1870 - 1927) - mąż Bronisław Pfeiffer (1871 - 1928), Maria Herczanowska (1874 - 1964) - mąż Wasyl Herczanowski (1870 - 1934), Eugenia Rohoza (1880 - 1973) - mąż Włodzimierz Rohoza (1882 - ?), Julian (1885 - 1967) - żona Irena Czajkowska (1898 - 1979). Joanna Wilhelmina zmarła 16 sierpnia 1903 roku w Stanimirzu w woj. tarnopolskim i tam została pochowana.


Zefiryn Nałęcz Ćwikliński
(1835 - 1891)

  Urodził się 27 maja 1835 roku w Łopusznej w woj. stanisławowskim. Syn Wincentego Nałęcz Ćwiklińskiego i Joanny Nałęcz Ćwiklińskiej z d. Szczuckiej. Żona Julianna z d. Zarzycka (1840 - ?), dzieci: Seweryn (1863 - 1945) - żona Maria Martynowicz (? - 1940), Modesta /po mężu Rubinger/, FELIKS (1865 - 1918) - żona Helena Romańska (1871 - 1937), Józef (1873 - 1947) - żona Antonina Pitroff (1885 - 1971), Maria. Zmarł w 1891 roku.

List Zefiryna do syna Feliksa z 23 lutego 1891 roku świadczący o dużym poczuciu humoru naszego prapradziadka
List, w którym siostry Feliksa i jego ojciec Zefiryn wypominają mu, że zaniedbuje ich "korespondencyjnie"

Julianna Nałęcz Ćwiklińska z d. Zarzycka (1840 - ?)

   Urodziła się w 1840 roku. Córka Daniela Zarzyckiego i Nikodemy Zarzyckiej z d. Sochackiej. Mąż Zefiryn Nałęcz Ćwikliński (1835 - 1891), dzieci: Seweryn (1863 - 1945) - żona Maria Martynowicz (? - 1940), Modesta /po mężu Rubinger/, FELIKS (1865 - 1918) - żona Helena Romańska (1871 - 1937), Józef (1873 - 1947) - żona Antonina Pitroff (1885 - 1971), Maria.

        
                        Michał Wacław Romański
(1830 - 1912)

   Urodził się w 1830 roku. Syn Aleksandra Romańskiego i Marii Romańskiej z d. Lubańskiej. Żołnierz Wojsk Polskich - uczestnik Powstania Styczniowego /1863/. Żona Bronisława z  d. Piątkowska, dzieci: Stanisław (1869 - 1922) - żona Urszula Mężyńska (1883 - 1973), HELENA Nałęcz Ćwiklińska (1871 - 1937) - mąż Feliks Nałęcz Ćwikliński (1865 -1918), Kazimiera Kucharska (1875 - 1936) - mąż Henryk Kucharski (1862 - 1928), Maria Chmiel (1880 - 1965) - mąż Jan Chmiel (1876 - 1945), Michalina, Adolf (1877 - ?) - żona Marianna Helena Czerska, Jan (1894 - 1938) - żona Helena Romańska /bratanica - córka Stanisława (1906 -1991), Wanda Szewczyk - mąż Karol Szewczyk, Adam - żona Emilia (1888 - ?). Zmarł w Brodach 15 maja 1912 roku i tam został pochowany

                            Bronisława Julia Romańska z d. Piątkowska (1830 - ?)                                           

  Urodziła się w 1830 roku. Córka Józefa Piątkowskiego i Marii Piątkowskiej z d. Czernikowskiej. Mąż Michał Romański (1830 - 1912), dzieci: Stanisław (1869 - 1922) - żona Urszula Mężyńska (1883 - 1973), HELENA Nałęcz Ćwiklińska (1871 - 1937) - mąż Feliks Nałęcz Ćwikliński (1865 -1918), Kazimiera Kucharska (1875 - 1936)  - mąż Henryk Kucharski (1862 - 1928), Maria Chmiel (1880 - 1965) - mąż Jan Chmiel (1876 - 1945), Michalina, Adolf (1877 - ?) - żona Marianna Helena Czerska, Jan (1894 - 1938) - żona Helena Romańska  - bratanica - córka Stanisława,  (1906 - 1991). Wanda Szewczyk - mąż Karol Szewczyk, Adam - żona Emilia (1888 - ?).


Oryginalne zaproszenie na ślub córki Michała i Bronisławy

Rodzeństwo Bronisławy: 
Feliks
Piątkowski (? - 1904) - żona Erazmina Sawicka (1861 - 1946); dzieci: Stanisława  Kucharska (1897 - 1983), Maria,  Adam (1898 - 1986), Mieczysław,
Adam Piątkowski
/? - ?/ - żona Maria Cybulska; dzieci: Adam, Maria Cybulska, Jan, Stanisław (1889 - 1982)   

     

                            Józef Gyurkovich (1826 - 1889)

   Urodził się w 1826 roku w Pernek na Węgrzech. Syn Nándora Gyurkovicsa (1790 - ?) i Marii Michaliny Gyurkovics z d. Gottfried (1830 - ?). Ojciec Józefa był Węgrem i nie znał języka polskiego. Józef mówił po polsku dzięki matce, która była Niemką, ale czuła się ... Polką i wychowywała syna i wnuki w duchu polskim. Poczynając od Józefa nazwisko Gyurkovics przybrało formę Gyurkovich.  Żona Zofia z d. Hübner (1830 - 1866), dzieci: Zygmunt, Adela (~ 1856 - ?), Stefan (1862 - ?) - pierwsza żona Maria Jabłońska (? - 1891), druga Michalina Jabłońska /Maria i Michalina były siostrami (1870 - ?), LEON (1865 - 1947) - żona Jadwiga Szulisławska (1871 - 1943), Witalis, Sylweria (? - 1864). Zmarł w Zabłotowie 27 listopada 1889 roku.


Pernek  1920 (Węgry obecnie Słowacja)

 

Katalog - zeszyt 46

 

15 Polowa Kompania

strona 148

    P o ż e g n a n i e

Ewidencja urlopowanych

Austryjacki c.k. Książe Parmy

24 Regiment Piechoty

Okaziciel niniejszego Pożegnania austryjacki c.k. feldfebel Józef Gyurkovich urodzony w Pernek na Węgrzech w roku 1826, wyznania katolickiego, stanu wolnego, student z zawodu, odbywał służbę wojskową w austryjackim c.k. Regimencie Piechoty przez dziewięć lat, osiem miesięcy i 28 dni jako gefreiter, kapral, feldfebel. Skoro wyżej wymieniony, w zgodności z odpowiednimi w pełni obowiązującymi przepisami, otrzymał zwolnienie ze służby w austryjackim c.k. wojsku jako wysłużony rezerwista, dlatego poświadczając najlepsze zachowanie i wyżej wymieniony czas służby, nadaje się mu niniejszy dokument Pożegnania. Każdy według jego stanowiska proszony jest, tego zwolnionego austryjackiego c.k. feldfebla, w każdym miejscu przepuścić i na jego prośbę udzielić mu wszelkiej potrzebnej pomocy. Wydano w Kołomyji 28 maja 1850. W imieniu Austryjackiego c.k. Apostolskiego Majestatu rzeczywisty Major, dowódca powołanego Regimentu 4 batalionu i Okręgu Uzupełnień - Franciszek Kitler von Zaremba. Vidi, i potwierdza się wyżej wymienionemu c.k. feldfeblowi zwolnionemu zgodnie z powołanym zarządzeniem: wysłużonemu rezerwiście z uprawnieniami, że on, co mu dokładnie zostało wyjaśnione, będzie mógł korzystać oprócz inwalidzkiej opieki, gratyfikacji służbowej także z innych różnych benificiów wojskowych według wymagań, a ponadto przez zwolnienie go z wojska przekazany zostaje jurysdykcji cywilnej i odpowiedniej politycznej władzy, także innym obowiązkom i prawom poddanego i obywatelskim powinnościom do ścisłego w pełni posłusznego wykonania, które to uprawnienia uzyskał niniejszym oprócz stanowiska i powinności przy 24 Regimencie Piechoty 31 maja 1850 r. Wydane przez Komisariat Wojny w Stanisławowie 16 czerwca 1857 r. /pisownia i interpunkcja zgodna z oryginałem/


                            Zofia Gyurkovich
z d. Hübner

  Zofia była Austriaczką. Córka Jana Hübnera i Mischel Hübner z d. Michel. Mąż Józef Gyurkovich (1826 - 1889), dzieci: Zygmunt, Adela (~1856 - ?), Stefan (? - 1862) - pierwsza żona Maria Jabłońska (? - 1891), druga Michalina Jabłońska (1870 - ?),  LEON (1865 - 1947) - żona Jadwiga Szulisławska (1871 - 1943), Witalis, Sylweria (? - 1864). Zmarła w Zabłotowie 14 sierpnia 1866 roku


                            Jan Szulisławski (1839 - 1901)

   Urodził się w 1839 roku. Żona Eleonora z d. Zalewska (1837 - 1906), dzieci: Adam (1865 - 1911) - żona Zofia Hebanowska (1870 - 1965), Joanna Amalia Paszkowska (1867 - 1942) - mąż Mieczysław Paszkowski (1869 - 1925), JADWIGA Gyurkovich (1871 - 1943) - mąż Leon Gyurkovich (1865 - 1947). Zmarł 14 lutego 1901 roku w Stanisławowie.

                        Eleonora Szulisławska z d. Zalewska (1837 - 1906)

   Urodziła się w 1837 roku. Córka Cyriaka Zalewskiego i Janiny Zalewskiej z d. Niezabitowskiej. Mąż Jan Szulisławski (1839 - 1901), dzieci: Adam (1865 - 1911) - żona Zofia Hebanowska (1870 - 1965), Joanna Amalia Paszkowska (1867 - 1942) - mąż Mieczysław Paszkowski (1869 - 1925), JADWIGA Gyurkovich (1871 - 1943) - mąż Leon Gyurkovich (1865 - 1947). Zmarła 19 stycznia 1906 roku w Stanisławowie.

 

                         Marcin Szostakiewicz (1816 - 1901)

   Urodził się 7 listopada 1816 roku we Lwowie. Architekt. Żona Aniela Rozalia z d. Skibińska (1827 - 1895), dzieci: Antoni (1854 - 1879), IGNACY (1860 - 1925) - żona Michalina Broniewska (1865 - 1921). Zmarł 21 kwietnia 1901 roku we Lwowie. Spoczywa na Cmentarzu Łyczakowskim.

Adam Gyurkovich /brat Mamy Teresy/ znalazł w archiwaliach dokumentację inwentaryzacyjną kościoła św. Łazarza we Lwowie wykonaną przez Marcina Szostakiewicza w 1871 roku.

                        Aniela Rozalia Szostakiewicz z d. Skibińska (1827 - 1895)    


  
Urodziła się 15 września 1827 roku we Lwowie. Mąż Marcin Szostakiewicz (1816 - 1901), dzieci: Antoni (1854 - 1879), IGNACY (1860 - 1925) - żona Michalina Broniewska (1865 - 1921). Zmarła 31 lipca 1895 roku we Lwowie. Spoczywa na Cmentarzu Łyczakowskim.

  

 

Józef Marcelin Broniewski (1822 - 1904)  

   Urodził się w 1822 roku w Bieździedzy na Podkarpaciu. Syn Jana Broniewskiego i Józefy Broniewskiej z d. Błaszczykiewicz. Żona Klementyna z d. Szostakowska, dzieci: Karolina Strońska - mąż Alfred Stroński (1860 - ?), Józefa Hryniewiecka (1862 - 1921) - mąż Michał Hryniewiecki (1854 - 1927), Kazimierz - żona Maria Nawrocka, Mieczysław - żona Helena Sołochub, MICHALINA Szostakiewicz (1865 - 1921) - mąż Ignacy Szostakiewicz (1860 - 1925). Zmarł 1 maja 1904 roku we Lwowie.

List Józefa do Ignacego Szostakiewicza, w którym zgadza się na małżeństwo córki z Ignacym.

Klementyna Broniewska z d. Szostakowska

   Mąż Józef Marcelin Broniewski (1822 - 1904), dzieci: Karolina Strońska - mąż Alfred Stroński (1860 - ?), Józefa Hryniewiecka (1862 - 1921) - mąż Michał Hryniewiecki (1854 - 1927), Kazimierz - żona Maria Nawrocka, Mieczysław - żona Helena Sołochub, MICHALINA Szostakiewicz (1865 - 1921) - mąż Ignacy Szostakiewicz (1860 - 1925).


Józef Jewiak
Żona Marianna Jewiak z d. Dyl; dzieci: FRANCISZEK  (1851 - 1906) - żona Katarzyna Cielecka (1861 - ?).

Marianna Jewiak z d. Dyl
Mąż Józef Jewiak; dzieci: FRANCISZEK (1851 - 1906) - żona Katarzyna Cielecka (1861 - ?).
 

Mateusz Cielecki
Żona Anastazja Cielecka
z d. Kasperczak; dzieci: KATARZYNA - mąż Franciszek Jewiak (1851 - 1906).

Anastazja Cielecka z d. Kasperczak
Mąż Mateusz Cielecki; dzieci: KATARZYNA - mąż Franciszek Jewiak (1851 - 1906).


Strona główna    O nas    Rodzeństwo    Rodzice    Dziadkowie    Pradziadkowie     Praprapradziadkowie  Prapraprapradziadkowie    Praprapraprapradziadkowie    Ciekawe życiorysy    Indeks nazwisk    Nasze Kresy   Krótkie informacje o osobach noszących nazwisko "Pfeiffer"    Poszukiwania