Rodzice


Tadeusz Bronisław Pfeiffer (1922 - 2003)


Z Babcią Zofią

 


   Urodził się 2 sierpnia 1922 roku we Lwowie. Syn Zdzisława Pfeiffera i Ireny Pfeiffer z d. Nałęcz Ćwiklińskiej. Uczęszczał do szkół powszechnych w: Drohobyczu, Tarnobrzegu, Barszczowicach, Lwowie i Sandomierzu. Od 1935 roku był uczniem Gimnazjum Państwowego w Żółkwi. W czasie nauki mieszkał w Internacie O.O. Dominikanów. Po uzyskaniu tzw. "małej matury" przyjechał do Sandomierza i zamieszkał razem z matką. Od kwietnia 1940 roku pracował w Księgarni Spółdzielczej "Ognisko" w Sandomierzu przy ul. Opatowskiej 4. Działał w ZWZ, a następnie Armii Krajowej od września 1940 roku. Pseudonim - "Graca". "Tadeusz Pfeiffer - zapewniał, umożliwiał kontakty z żołnierzami niemieckimi, zorganizował grupę z bronią do lasu;" Od października 1940 roku do sierpnia 1944 roku prowadził własny sklep galanteryjno - pasmanteryjny w Sandomierzu przy ul. Sokolnickiego 10. 21 maja 1946 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sandomierzu zawarł związek małżeński z Teresą Gyurkovich, dzieci: Andrzej /1947/, Elżbieta /1951/, Małgorzata /1955/. W czerwcu 1946 roku przeniósł się wraz z żoną do Jeleniej Góry i podjął pracę pomocnika magazyniera w Hurtowni Centrali Tekstylnej. Po roku przeprowadził się do Sobięcina /obecnie dzielnica Wałbrzycha/ i pracował jako kierownik magazynu w Składnicy Wyrobów Lniarskich nr 5 w Wałbrzychu, a następnie został zastępcą dyrektora ds. handlowych Hurtowni Wyrobów Jedwabniczo - Galanteryjnych we Wrocławiu. W marcu 1950 roku wrócił do Sandomierza i podjął pracę w Państwowym Przedsiębiorstwie Budowlanym , które przekształciło się później w Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego. W 1972 roku wyjechał do Lipska n/Wisłą, gdzie przez rok pełnił obowiązki dyrektora tamtejszego Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego. W 1974 roku wrócił do pracy w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Sandomierzu. Małżeństwo Tadeusza z Teresą Gyurkovich przetrwało do 1973 roku. Ożenił się po raz drugi - żona Dorota Rutkowska (ślub 20.07.1974 r. w Kutnie) , dzieci: Maciej /1977/. W latach 1976 - 1986 pracował jako kierownik działu ekonomicznego w Kopalni Odkrywkowej Surowców Drogowych w Sandomierzu. W 1986 roku przeszedł na emeryturę. Był aktywnym działaczem Towarzystwa Miłośników Lwowa w Tarnobrzegu. Od 2000 do 2003 r. był prezesem Sandomierskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt. Za zasługi w czasie okupacji w dniu 17-01-2001 roku otrzymał awans na stopień podporucznika, a 12-05-2003 porucznika Wojska Polskiego. Zmarł 19 czerwca 2003 roku. Spoczywa na cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu.


1 Leon Torliński, Praca wywiadu obwodu AK Sandomierz, w: Mówię do ciebie po latach milczenia ..., Materiały z sesji popularnonaukowej poświęconej dziedzictwu Armii Krajowej, która odbyła się 14 lutego 1992 roku w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu. Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 1993, s. 19.

List  Ojca do Świętego Mikołaja


Teresa Jadwiga Gyurkovich (1923 - 2004)Wigilia 2003


11.04.2004 - ostatnie
zdjęcie Mamy

GALERIA

 
   Urodziła  się  18 marca 1923 roku we Lwowie w domu przy ul. Akademickiej 5a. Córka Ludomiła Gyurkovicha i Zofii Gyurkovich z d. Szostakiewicz.  We  Lwowie  ukończyła  Szkołę  Podstawową  im. Klementyny z Tańskich Hoffmanowej i rozpoczęła naukę w Prywatnym Gimnazjum  Żeńskim Sióstr Urszulanek.


Mama w II klasie (środkowy rząd, pierwsza ławka, z lewej strony)

W 1938 roku przeniosła się wraz z rodzicami do Sandomierza, gdzie kontynuowała naukę w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim im. Marii z Billewiczów Piłsudskiej.


Koło Krajoznawcze Uczennic
Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego im. Marii z Billewiczów Piłsudskiej.
Sandomierz - Góry Pieprzowe. Mama w kolorowej sukience

1 czerwca 1939 roku otrzymała świadectwo ukończenia Gimnazjum. W czasie wojny uczyła się w Tajnym Liceum Ogólnokształcącym i jednocześnie w okresie od stycznia 1940 roku do sierpnia 1944 roku działała w Ruchu Oporu jako łączniczka w ZWZ, a następnie Armii Krajowej pod pseudonimem "Ewa". Za swoją działalność w czasie okupacji niemieckiej otrzymała: Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami /30.12.1949, nr leg. 35981/, Krzyż Armii Krajowej /9.01.1979, nr leg. 20002/, Odznakę żołnierzy AK b. Okręgu Radomsko - Kieleckiego /nr leg. 161/ oraz Medal Zwycięstwa i Wolności /27.03.1974, nr leg. 711-73-94/. 28 grudnia 1944 roku otrzymała Świadectwo Dojrzałości Liceum Ogólnokształcącego wydane przez Państwową Komisję Weryfikacyjną dla legalizacji wyników tajnego nauczania w Sandomierzu. 21 lutego 1945 roku w Kielcach zawarła związek małżeński z Jerzym Antonim Zakrzewskim i przeniosła się do Torunia, gdzie mąż objął stanowisko v-starosty. Po kilku miesiącach /już po zakończeniu wojny/ wyjechała /sama/ do Sandomierza, gdzie 6 grudnia 1945 roku urodziła córkę Martę Zofię. W kwietniu 1946 roku małżeństwo Teresy i Jerzego zostało formalnie rozwiązane. 21 maja 1946 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sandomierzu zawarła związek małżeński z Tadeuszem Pfeifferem, dzieci: Andrzej /1947/, Elżbieta /1951/, Małgorzata /1955/. Od czerwca 1946 roku do lutego 1950 roku mieszkała wraz z rodziną w Jeleniej Górze i Sobięcinie /obecnie dzielnica Wałbrzycha/. Od marca 1950 roku mieszkała w Sandomierzu. 1.10.1969 roku rozpoczęła pracę zawodową w Biurze Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK w Sandomierzu. Małżeństwo Teresy i Tadeusza przetrwało do 1973 roku. Po rozwodzie Teresa wróciła do nazwiska panieńskiego - Gyurkovich. Jesienią 1981 roku przeszła na emeryturę. Za zasługi w czasie okupacji otrzymała w dniu 9-05-2001 roku awans na stopień podporucznika Wojska Polskiego. Zmarła 29 maja 2004 roku. Spoczywa na cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu.

Rodzeństwo Teresy: 
Adam Jan Gyurkovich (1926 - 2019)
Jadwiga Gyurkovich - Kapuścińska (1941 - 2001)

Kazimierz Grabowski (1911 - 1976)

 
  
Urodził się 25 lutego 1911 roku w Zawichoście. Syn Juliana Grabowskiego i Antoniny Grabowskiej z d. Taraszkiewicz. Absolwent Szkoły Rzemiosł Różnych w Zawichoście /1927/. 3 kwietnia 1933 roku został wcielony do 38 Pułku Piechoty i przydzielony do 7 kompanii strzelców. 1 września 1933 roku został przeniesiony do szkoły podoficerskiej. 20 grudnia 1933 roku awansował na stopień starszego strzelca, a 12 lutego 1934 roku na kaprala. 12 maja 1934 roku otrzymał przydział do 4 kompanii jako dowódca drużyny. 12 września 1934 roku awansował na stopień plutonowego i został przeniesiony do rezerwy. W sierpniu 1939 roku został zmobilizowany i wcielony do 2 Pułku Piechoty Legionów w Sandomierzu. 29 sierpnia 1939 roku wraz z całym batalionem wyruszył na front pod Borową Górę. 1 września 1939 roku doszło do walki z silnymi i doskonale wyposażonymi oddziałami niemieckimi. Polskie oddziały zostały rozbite, a kto ocalał otrzymał rozkaz wycofania się w kierunku Warszawy. Po kilkudniowej ucieczce przez Łódź i Skierniewice zostali schwytani i rozbrojeni. Odtransportowano ich samochodami na stację kolejową w Częstochowie, a tam załadowano do wagonów i przewieziono do Wrocławia /Breslau/. Podczas przemarszu wąskimi ulicami Breslau byli oblewani z balkonów gorącą wodą. W obozie /Stalag III B/ jeńcy przebywali do wiosny 1940 roku, a następnie grupami byli rozsyłani do fabryk i budowy torów kolejowych. Tato Kazimierz przebywał na robotach w Hamburgu, Hanowerze, Frankfurcie n/Menem i Frankfurcie n/Odrą. Powrócił z niewoli do Zawichostu 5 maja 1944 roku i po niedługim czasie podjął pracę na poczcie, a następnie w Rejonie Dróg Wodnych. 16 maja 1946 roku poślubił w Zawichoście Helenę Jewiak. Dzieci: Szymon/1947 - 2003/, Barbara /1949/, Maria /1951 - 2011/, Stanisław /1957 - 2001/. W okresie od 1 marca 1963 roku do 17 lutego 1964 roku pełnił z wyboru funkcję Przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zawichoście. W maju 1976 roku otrzymał zaległy urlop, po którym miał przejść na emeryturę w dniu 31 maja. Emerytury nie doczekał - zmarł 25 maja 1976 roku. Spoczywa na cmentarzu św. Leonarda w Zawichoście.

Rodzeństwo Kazimierza:
Stanisław Grabowski (1908 - 1936) -
urodził się w 1908 roku w Zawichoście, zmarł w 1936 roku w Zawichoście i tam został                                                                  pochowany na cmentarzu św. Leonarda.
Janina Maziarz z d. Grabowska (1923 - 2008) -
urodziła się 9 stycznia 1923 roku w Zawichoście. Mąż: Jan Maziarz /1912 – 1996/;                                                                  dzieci: Krystyna Ciszek /1943/, Anna Cicha /1947/, Barbara Bilska /1953/. Zmarła 22                                                                  maja 2008 roku w Kielcach. Spoczywa na cmentarzu Miłosierdzia Bożego w Zawichoście.


Helena Grabowska z d. Jewiak (1927 - 1997)

  
  
Urodziła  się 20 lutego 1927 roku w Zawichoście. Córka Stanisława Jewiaka i Marianny Jewiak z d. Kwiatkowskiej. Mąż Kazimierz Grabowski /ślub 16 maja 1946 roku w Zawichoście/, dzieci: Szymon /1947-2003/, Barbara /1949/, Maria /1951 - 2011/, Stanisław /1957-2001/. W roku 1976 owdowiała. Przez całe swoje życie zawodowe pracowała w Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Zawichoście, skąd przeszła na emeryturę w 1992 roku. Zmarła 28 grudnia 1997 roku w Nowej Dębie. Spoczywa na  cmentarzu św. Leonarda w Zawichoście.

Rodzeństwo Heleny: 
Edward Jewiak (1925 - 1945) -
urodził się w 1925 roku w Zawichoście. Zmarł 3 lutego 1945 roku  w Zawichoście i tam został                                                       pochowany na cmentarzu św. Leonarda.


Strona główna   O nas   Rodzeństwo   Dziadkowie   Pradziadkowie   Prapradziadkowie   Praprapradziadkowie   Prapraprapradziadkowie  
Praprapraprapradziadkowie   Ciekawe życiorysy   Krótkie informacje o osobach noszących nazwisko "Pfeiffer"   Poszukiwania   Nasze Kresy   Indeks nazwisk