Danuta Bilik

   Członek Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oraz Szkoły Plastycznej "Wrzos" we Lwowie. Współuczestniczka wystawy "Cztery pory roku - rodzina Tajnerów" (Lwów 2010).

GALERIA TAJNERÓW