PFEIFFER, nazwisko zapewne kilku różnych rodzin, pochodzących z terenu Austrii i Niemiec – występowało w różnych wersjach, m. in. Pfajfer, Pfeifer, Pfeyfer, Pfeyffer, Fajfer, Feifer, Fayfer. Pfeifferowie mieszkali w Polsce przynajmniej od połowy XVIII stulecia, początkowo związani głównie z Krakowem, później też z Poznaniem, Warszawą i Lwowem. Obecnie najwięcej osób noszących to nazwisko mieszka w: Poznaniu (33), Nowym Tomyślu (30), Kościerzynie (23), Legnicy (20), Gdańsku (18) i Warszawie (16).


Według portalu
moikrewni.pl w Polsce jest 366 osób noszących nazwisko "Pfeiffer". Postanowiłem podjąć próbę odnalezienia lub przynajmniej zlokalizowania wszystkich.
 

Baranowo

Natasza

Biała Podlaska

Jerzy

Bolesławiec

Przemysław, Judyta, Piotr, Krystian

Brzeg Barbara, Jerzy, Maciej

Bydgoszcz

Józef, Krystian, Waldemar

Bytom

Anna, Katarzyna

Chocianów

Krystian, Sebastian

Elbląg

Iwona, Maciej, Paulina, Jacek

Gdynia

Adam, Aleksandra, Antonina, Bartłomiej, Justyna

Gdańsk

Edward, Grzegorz, Halina, Jerzy, Łukasz, , Iwona, Paulina, Stanisław, Teresa

Gliwice

Agnieszka, Bernard, Grażyna, Jerzy, Małgorzata, Peter

Głogów

Renata

Katowice

Ryszard

Knurów

Andrzej, Agata, Halina

Konin

Jacek

Kołobrzeg

Wanda

Kozłów k/Gliwic

Joachim, Joanna, Mariola

Kościerzyna

Bogusława, Ewelina, Henryk, Iwona, Jerzy, Łukasz, Ryszard, Waldemar, Zuzanna

Kraków

Katarzyna, Zofia,

Legnica

Dariusz, Janina, Katarzyna, Krzysztof, Krystyna, Mateusz, Michalina, Paweł, Agnieszka, Iwona

Lubin

Katarzyna

Lublin

Katarzyna

Lubogóra

Grażyna

Luboń

Aleksandra, Katarzyna, Małgorzata, Natasza

Łaziska Górne

Adam

Łomianki

Olga

Łódź

Agnieszka, Irena, Jarosław, Anna, Krystian, Renata, Tamara, Teresa

Morzychna

Dagmara

Olesno

Barbara

Oleśnica

Grzegorz

Opalenica

Justyna

Opole

Agnieszka, Marcin

Orzesze

Justyna

Ostrołęka Tomasz

Parowa

Urszula

Piekary Śląskie

Lucyna, Małgorzata, Piotr, Przemysław

Pogorzeliska

Wiktor

Poznań

Adam, Anna, Andrzej, Andrzej, Bronisław, Grzegorz, Janusz, Joanna, Łukasz, Marta, Marlena, Mikołaj, Monika, Róża, Stefan, Waldemar, Wiesława, Aleksandra

Radziejów

Monika

Reszel

Bartłomiej

Ruda Śląska Maciej, Katarzyna, Marcin

Rumia

Patryk

Sandomierz

Andrzej, Anna, Barbara, Dorota, Maciej, Aleksander

Sielinko

Katarzyna

Sopot

Andrzej, Bartłomiej, Jolanta, Paweł, Edmund, Maria, Wojciech, Elżbieta, Aleksandra

Sosnowiec

Henryka, Natalia

Stargard Gdański

Przemysław

Szczecin

Rafał, Ludwig

Szteklin

Justyna, Karolina, Krzysztof, Wanda, Przemysław

Toruń

Anna, Marcin, Wiesława

Ustronie

Klaudia

Warszawa

Agnieszka, Alicja, Beata, Dorota, Halina, Janina, Mieczysław, Piotr, Piotr, Tomasz, Włodzimierz, Włodzimierz, Zofia, Ida

Wrocław

Marta

Zabrze

Maria

Zaborze - Zabrze Adam

Zielona Góra

Oskar, Oskar, Szymon

Zimna Woda

Tadeusz

Żary Urszula
 

Stan na dzień 12.10.2016 - 175 osób ok. 48%

 W tym miejscu umieszczamy krótkie informacje o osobach noszących to nazwisko mimo, że nie są członkami naszej rodziny (a może są, a o tym nie wiemy?). Wszystkich Pfeifferów, którzy zgodzą się na umieszczenie notatki na tej stronie, proszę o przesłanie danych (takich, jakie uznają za stosowne) i zdjęcia.
 

                                                   
Jerzy Michał Pfeiffer
(1781 - 1828)
oficer wojsk francusko - polskich

                                               Richard Friedrich Johannes Pfeiffer (1858 - 1945)
                                                                             niemiecki lekarz - bakteriolog

  Urodził  się  27  marca  1858 r.  w  Zdunach k/Poznania, jako najstarszy syn Ottona Pfeiffera, niemieckiego pastora parafii ewangelickiej i Natalii z d. Jűttner. W 1880 r. ukończył  studia  w  Berlinie  i  otrzymał  stopień  doktora  medycyny. Najpierw  pracował w wojsku. W wieku 29. lat został powołany do pracy w Instytucie Higieny Uniwersytetu Berlińskiego, gdzie był pierwszym asystentem prof. Roberta Kocha, twórcy bakteriologii eksperymentalnej. Współpracował tam z wieloma uczonymi, m.in. z A. Wassermannem (tym od "WR+" lub "WR-"). Wraz z R. Kochem brał udział w badaniach nad dżumą w Indiach i malarią we Włoszech. W wieku 36 lat Pfeiffer otrzymał tytuł profesora, a w 1899 r. objął kierownictwo nowo powstałego Zakładu Higieny i Bakteriologii w Królewcu. Od 1909 r. był profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego, w ramach którego działał wówczas Wydział Lekarski, odpowiednik dzisiejszej Akademii Medycznej.

   Pionierskie badania Pfeiffera dotyczyły grypy, cholery, tyfusu, kokcydiozy i malarii. Był odkrywcą pałeczek Haemophilus influenzae (dawniej Bacillus Pfeifferi), prowadził szerokie badania nad przecinkowcami cholery, co doprowadziło m.in. do stwierdzenia tzw. fenomenu Pfeiffera. Był autorem licznych oryginalnych koncepcji dotyczących immunologii, tworząc swą szkołę na wrocławskim Uniwersytecie, którego był nawet rektorem. Po przejściu na emeryturę w 1926 r. jeszcze kilkanaście lat udzielał się na uczelni.

   Nie mogąc pogodzić się z hitlerowską rzeczywistością w 1939 r. przyjeżdża do Lądka, gdzie kupuje dom "Heimat Sonne" przy obecnej ul. Konopnickiej 5, w którym mieszkał aż do śmierci. Zmarł nagle w 1945 roku w cztery miesiące po zakończeniu wojny i pochowany został na lądeckim cmentarzu ewangelickim, a jego grób istniał ponoć jeszcze w latach sześćdziesiątych.

   Tradycje Pfeifferowskiego ośrodka immunologicznego we Wrocławiu kontynuowane są do dziś przez Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk (ul. Czerska 12) oraz Katedrę i Zakład Mikrobiologii Akademii Medycznej. Te ostatnie mieszczą się dotąd w pomieszczeniach zajmowanych przez samego Pfeiffera w budynku przy ul. Chałubińskiego 4, na murach którego zawieszono tablicę poświęconą temu uczonemu. Kilka lat temu brytyjskie Królewskie Towarzystwo, którego Pfeiffer był członkiem zagranicznym, zorganizowało międzynarodowe sympozjum naukowe poświęcone pamięci tego wielkiego bakteriologa.

Josef Pfeiffer
czeski sportowiec

   Urodził się w 1884 roku. Czeski szermierz, uczestnik igrzysk olimpijskich w Sztokholmie w 1912 roku, gdzie startował indywidualnie we florecie i szpadzie, oraz drużynowo w szpadzie i szabli.

 

Józef Mieczysław Pfeiffer (1889 - 1969)
polski przemysłowiec

   Urodził się 16 lutego 1889 roku w Warszawie. Syn Stanisława Leopolda Pfeiffera /1856 - 1929/ i Marii Emil;ii Pfeiffer z d. Temlerowej /1862 - ?/. Wnuk Stanisława Fryderyka Pfeiffera /1819 - 1890/. Po ukończeniu Szkoły Handlowej Edwarda Rontalera odbył praktykę w zakładzie garbarskim swojego ojca, przechodząc wszystkie szczeble od ucznia do dyrektora technicznego. Wiceprzewodniczący Komisji Rozdziału Mąki i Chleba w Komitecie Obywatelskim Warszawy podczas I wojny światowej. Po wojnie wraz z bratem Stanisławem Aleksandrem /1895 - 1963/ oraz braćmi stryjecznymi, Władysławem Aleksandrem /1881 - 1936/, Bolesławem Kazimierzem /1885 - 1932/ i Kazimierzem Ludwikiem /1893 - 1963/, ponownie uruchomił fabrykę po zniszczeniach wojennych i był członkiem zarządu spółki rodzinnej. Współzałożyciel, a przez pewien czas także i prezes Towarzystwa Kredytowego Przemysłu Polskiego. Kiedy podczas kryzysu fabryka przeszła na własność Banku Spółek Zarobkowych razem z bratem Stanisławem wydzierżawił od Banku obiekty i jako dyrektor techniczny kierował zakładem do 1944 roku. W 1939 roku podczas oblężenia Warszawy był komendantem V. okręgu Straży Obywatelskiej - organizował m. in. wyżywienie dla mieszkańców dzielnicy, uruchomił rzeźnię oraz punkt pomocy dla pogorzelców na terenie fabryki. Za swoją działalność otrzymał Krzyż Walecznych i  Srebrny Krzyż Virtuti Militari. Wykorzystując fakt, że jego fabryka graniczyła z gettem, podczas powstania w 1943 roku służyła ona jako skład broni dla ŻOB. Józef współpracował z AK, podczas powstania został wywieziony do obozu do Niemiec. Po powrocie organizował Centralny Zarząd Przemysłu Garbarskiego oraz objął stanowisko dyrektora administracyjnego  Garbarni Nr 1 d. Zakładu Temlera i Szwede. Żona: Maria Gebethner /1890 - ?/. Zmarł 12 października 1969 roku w Warszawie. Spoczywa na Cmentarzu Ewangelicko - Augsburskim w Warszawie.

Włodzimierz Pfeiffer (1890 - 1941)
łódzki księgarz, esperantysta, fotograf, bibliofil


    

  Urodził się 25 listopada 1890 w Płocku. Syn Jana i Emilii z d. Strant. W 1904 roku przeniósł się z Płocka do Łodzi, gdzie rozpoczął pracę w księgarni Ludwika Fiszera przy Piotrkowskiej 47. Przepracował tam 35 lat.

Był doskonałym, księgarzem - fachowcem. Był inicjatorem akcji wyprzedaży pod hasłem "Łódź pod zalewem taniej książki" - w czasie tej akcji każdy mógł zaopatrzyć się w książki wydane po roku 1932 za symboliczne 10 groszy. Był działaczem Związku Księgarzy. Od 1937 roku gromadził materiały dotyczące księgarstwa łódzkiego.
   Znał dobrze języki: niemiecki, francuski i rosyjski a także esperanto. Do ruchu esperanckiego przystąpił w 1908 roku. Zaliczany był do czołowych i najaktywniejszych esperantystów w Polsce. Był członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Esperantystów w Łodzi oraz delegatem Powszechnego Związku Esperantystów w Genewie. Od 1 sierpnia 1914 prowadził kronikę Łodzi i ruchu esperanckiego w mieście, spisaną w języku esperanto („Kronika łódzkiej esperancji”).  
  
Jego pasją była Łódź. Której życie utrwalał na zdjęciach, był dokumentalistą, chwytającym na gorąco życie wielkiego miasta, a przede wszystkim wydarzenia znaczące dla jego historii. W latach 1926-39 wykonał ponad 900 negatywów fotograficznych obiektów i wydarzeń miejskich oraz okolic podmiejskich, szczególnie fotografując Stare Miasto i jego mieszkańców. Zdjęcia prezentował podczas wystaw fotograficznych i na łamach łódzkiego czasopisma „Wymiary", którego był stałym współpracownikiem. W 1933 duży zbiór artykułów prasowych, książek i własnoręcznie wykonanych fotografii, przekazał bezinteresownie miastu. Część tego zbioru zdjęć zwana „Kliszami Pfeiffera” znajduje się w posiadaniu Muzeum Miasta Łodzi. W 1935 zorganizował w Klubie Miłośników Fotografii w Łodzi wystawę „Łódź i województwo łódzkie w świetle fotografii” Fotografie przez niego wykonane były często wykorzystywane w wydawnictwach opisujących Łódź sprzed drugiej wojny światowej. W czasie II Wojny Światowej władze okupacyjne pozbawiły go pracy w księgarni i usiłowały zmusić go do podpisania volkslisty. Żeby uniknąć prześladowań usunął się zamieszkał w Szczawinie koło Zgierza, w leśniczówce, u przyjaciół - państwa Wiśniewskich. Zmarł 25 czerwca 1941 roku w Szczawnie i został pochowany na miejscowym cmentarzu.

                                              Pauline Pfeiffer (1895 - 1951)
                                                                           amerykańska dziennikarka

 

 

   Urodziła się 22 Lipca 1895 roku w Parkersburgu (Iowa, USA). Od 1927 roku była żoną (drugą) Ernesta Hemingway'a. Mieli dwoje dzieci - dwóch synów: Patricka (1928) i Gregory'go (1931). Zmarła 22 grudnia 1951 roku w Hollywood.

 

Pfeiffer z Dyrd

  "Nauczyciel Pfeiffer z Dyrd, powiat lubliniecki, w dniu 20 grudnia zeszłego roku ze stawu majątku w Lubszy wyratował od niechybnej śmierci 9 letniego Karla Smordzowski, syna wdowy Pauline Smordzowski z Lubszy, pod którym załamał się lód. Czyn ten podaję do publicznej wiadomości jako przykład. Opole, dnia 16 kwietnia 1914, Prezydent Regencji Graf von Stosch"

                                                                                                                         
                                                   Franciszek Edward Pfeiffer (1895 - 1964)
                                                                                     oficer Armii Krajowej
 


  Syn Józefa i Karoliny z d. Franz. Od 1914 roku był żołnierzem  I  Brygady Legionów Polskich.  Walczył  w  wojnie polsko - bolszewickiej. W Kampanii Wrześniowej dowodził batalionem fortecznym "Mikołów" Armii Kraków. W 1940 roku utworzył Grupę Wojsk Polskich "Edward". W Powstaniu Warszawskim był dowódcą Obwodu I "Śródmieście". Pseudonim "Radwan". Podpułkownik, a następnie pułkownik - od 20 września 1944 roku dowódca 28 Dywizji Piechoty AK. Trzykrotnie ranny. Po wyjściu z niewoli pozostał na uchodźstwie. W 1964 roku został mianowany generałem brygady. Odznaczony Krzyżem Złotym i Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych (czterokrotnie). Zmarł w 1964 roku w Londynie.

 Friedl Pfeiffer (1911 - 1995)
 austriacki sportowiec

  Urodził się 23 marca 1911 roku. Austriacki narciarz alpejski. Brązowy medalista w slalomie podczas mistrzostw świata w Műrren. W 1938 roku wyemigrował do USA i przyjął obywatelstwo amerykańskie. Zmarł 26 lutego 1995 roku w USA.  
                                                                                       

Irena Pfeiffer (1912 - 1996)
polska kompozytorka, dyrygent i pedagog

  Urodziła się 23 września 1912 roku w Szczucinie. W latach 1931 - 1934 uczyła się w Szkole Muzycznej im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie w klasie fortepianu Kazimiery Treterowej. W 1934 roku złożyła egzamin państwowy  w  Państwowym  Konserwatorium  w  Katowicach.  Od  1946 - 1952  roku  studiowała w PWSM w  Krakowie  kompozycję  pod  kierunkiem  Artura  Malawskiego  oraz  dyrygenturę  u Waleriana Bierdiajewai  Witolda  Krzemińskiego.  Założyła  i  prowadziła  chóry: Akord, Echo, Bard.  W  latach  1955 - 1972 uczyła w  Państwowym  Liceum  Muzycznym  w  Krakowie  -  zorganizowała tam orkiestrę symfoniczną, chór żeński i  jednocześnie  kierowała  wydziałem  pedagogicznym.  Komponowała  przede  wszystkim  utwory chóralne, a także muzykę sakralną. Wielokrotnie nagradzana i odznaczana. Zmarła 6 lipca 1996 roku w Krakowie.

                                                                                                                          

                                              Eckhard Pfeiffer
                                                                            amerykański przemysłowiec

  Przez osiem lat (do kwietnia 1999 r.) kierował firmą "Compaq". W tym czasie obroty firmy wzrosły z 3,3 mld do 32 mld. dolarów a przedsiębiorstwo zdobyło miano lidera w dziedzinie komputerów osobistych. W końcu musiał odejść, aczkolwiek jego zasługi dla tej firmy są niepodważalne. Pfeiffer znany był ze stawiania najwyższych wymagań samemu sobie i swym menedżerom. Jeśli ktoś nie spełniał wymagań, obligowany był do natychmiastowej poprawy, albo musiał odejść (w sumie los ten spotkał także i jego samego). W branży miał opinię "twardego faceta", co dotyczyło nie tylko współpracowników, ale przede wszystkim konkurentów. Do sukcesu, jaki dzięki niemu odniósł Compaq przyczyniły się m.in.: strategia równoczesnego ataku na wielu frontach, wyjątkowa pracowitość, dalekowzroczność, dążenie do obniżki kosztów, ambicja i wola walki, ciągłe niezadowolenie z dotychczasowych sukcesów i podkreślanie konieczności permanentnych zmian (zwolennik tzw. twórczego niszczenia, metody polegającej na tym, że każda organizacja powinna ciągle uczyć się porzucania dotychczasowych recept na sukces).

                                               Suzanne Pfeiffer
                                               
naukowiec i artystka niemiecka

       

   Urodziła się w 1947 w Greifswald. Dyplom z matematyki i fizyki na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie (1970). W Schwerinie od 1970, programistka w "Rechenzentrum"; od 1986 wykładowca w Volkshochschule "EHM WELK". W 1984 podejmuje autodydaktyczne zajęcia z malarstwa i grafiki, członkini "Künstlerbund MV e.V." (od 1991) oraz MV-FOTOe.V. (od 1997). Od roku 2000 kieruje Obserwatorium Astronomicznym i Planetarium w Schwerinie. Autorka wystaw indywidualnych (od 1994) w Schwerinie, Rostocku, Stralsund, Eppelheim (Haidelberg) oraz uczestniczka wielu wystaw zbiorowych, m.in. "Menschenbilder", "Unterwegs", "Ansichten", "7plus7", "Nordost", "Hinter dem Horizont". Wystawia malarstwo, grafikę, fotografię oraz tworzy obiekty przestrzenne wykorzystując fotografię.

                                                                                                                               
                                                 Tadeusz Pfeiffer (1949 - 2015)
                                                                                 polski malarz, pedagog, krytyk sztuki, animator kultury

 

 
 
Urodził się w 1949 roku na Dolnym Śląsku. Absolwent PWSSP w Gdańsku; uczeń J. Wnukowej (tkanina) i H.Żuławskiej (ceramika). Autor licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą. Laureat wielu nagród i wyróżnień w dziedzinie tkaniny artystycznej oraz za pracę pedagogiczną z dziećmi i młodzieżą. Prace artysty znajdują się w gmachach użyteczności publicznej i w kolekcjach prywatnych. Mieszkał w Zimnej Wodzie w gminie Jedwabno. Pomysłodawca i realizator wystaw:
-  Międzynarodowe Biennale Litografii Krajów Nadbałtyckich

  -  Współcześni Artyści Japońscy w Polsce
  -  "Małe jest piękne" (dziewięć edycji m.in. Berlinie, Brukseli, Lwowie, Kijowie).

  Zmarł 13 stycznia 2015 roku w Działdowie, spoczywa w Nidzicy.

                                             Michelle Marie Pfeiffer
                                                                           amerykańska aktorka filmowa.

   Urodziła się 29 kwietnia 1958 roku w Santa Ana (Kalifornia). Jest córką Roberta Pfeiffera i Donny Pfeiffer. Mąż: David E. Kelley - producent filmowy. Ma dwoje dzieci - syna Jack'a Henry'ego (1994) i adoptowaną córkę Claudię Rose (1993).
Filmografia: Solitary Man (1979), Delta House (1979), Hollywood Knights (1980), B.A.D. Cats (1980), Znów zakochani (Falling in Love Again) (1980), Charlie Chan i klątwa Dragon Queen (Charlie Chan and the Curse of the Dragon Queen) (1981), Splendor in the Grass (1981), Children Nobody Wanted (1981), Callie & Son (1981), Grease 2 (1982), Człowiek z blizną (Scarface) (1983), O jeden za dużo (One Too Many) (1983), Ucieczka w noc (Into the Night) (1985), Zaklęta w sokoła (Ladyhawke) (1985), Słodka wolność (Sweet Liberty) (1986), Tales from the Hollywood Hills (1987), Amazonki z Księżyca (Amazon Women on the Moon) (1987), Natica Jackson (1987), Czarownice z Eastwick (Witches of Eastwick) (1987), Poślubiona mafii (Married to the Mob) (1988), Tequila Sunrise (1988), Niebezpieczne związki (Dangerous Liaisons) (1988), Wspaniali bracia Baker (Fabulous Baker Boys) (1989), Wydział Rosja (Russia House) (1990), Frankie i Johnny (Frankie and Johnny) (1991), Powrót Batmana (Batman Returns) (1992), Pole miłości (Love Field) (1992), Wiek niewinności (Age of Innocence) (1993), Kobiety Hollywood (Hollywood Women) (1994), Wilk (Wolf) (1994), Młodzi gniewni (Dangerous Minds) (1995), Szczęśliwy dzień (One Fine Day) (1996), Miłość z Marzeń (To Gillian on Her 37th Birthday) (1996), Namiętności (Up Close and Personal) (1996), Tysiąc akrów (Thousand Acres) (1997), Książę Egiptu (Prince of Egypt) (1998), Sen nocy letniej (Midsummer Night's Dream( (1999), Głębia oceanu (Deep End of the Ocean) (1999), Tylko miłość (Story of Us) (1999), Co kryje prawda (What Lies Beneath) (2000), What Lies Beneath: Constructing the Perfect (2001), Sam (I am Sam) (2001), Biały oleander (White Oleander) (2002), Sindbad: Legenda siedmiu mórz (Sinbad: Legend of the Seven Seas) (2003), Chasing Montana (2005),  Nigdy nie będę twoja (I Could Never Be Your Woman) (2006),Lakier do włosów   (Hairspray) (2007), Gwiezdny pył  (Stardust) (2007),  Chéri (Léa de Lonva)l(2009), jPersonal Effects (2009), New Year's Eve (2011), Dark Shadows (Elizabeth Collins Stoddard) (2012), People Like Us (Lillian) (2012), The Family (Maggie Blake) (2013)

                                             Dedee Pfeiffer
                                                                           amerykańska aktorka filmowa

  Urodziła się 1 stycznia 1964 roku w Midway City (Kalifornia). Filmografia: Ucieczka w noc (Into the Night) (1985), Akademia ruchu (1985), (Moving Violations) (1985), Toughlove (1985), Midnight Hour (1985), Have You Tried Talking to Patty? (1986), Wamp (Vamp) (1986), Dangerously Close (1986), Allnighter (1987), Horror Show (1989),Brothers in Arms (1989), Ciotka Julia i skryba (Tune in Tomorrow...)(1990), Red Surf (1990), King's Ransom (V) (1991), Drive (1991), Frankie i Johnny (Frankie and Johnny) (1991), Providence (1991), Climate for Killing (1991), King's Ransom (1991), Highway Heartbreaker (1992), Falling Down (1992), Double Exposure (1993), Running Cool (1993), Sandman (1993), Deadly Past (1995), Moja rodzina (My Family) (1995), Cybill (1995 - 1998), Namiętności (Up Close and Personal) (1996), Pocałunek śmierci (Kiss So Deadly) (1996), For Your Love (1998 - 2002), Shoot (1998), Meat Loaf: Do piekła i z powrotem (Meat Loaf: To Hell and Back) (2000), Twardziel (Radical Jack) (2000), Niebo Się Wali (The Sky Is Falling) (2000, Błękitny Demon (Blue Demon) (2004), A Killer Within (2004), Wanted (2005)

                                             Waldemar Pfeiffer
                                                                            polski naukowiec

   Prof. zw. dr hab.  Dyr.   Instytutu   Glottodydaktyki   i   Translatoryki  Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor wielu prac naukowych i podręczników do nauki języka niemieckiego.

                                              Bogusław Marek Pfeiffer
                                                                            polski naukowiec

   Syn Mariana. Dr hab.  nauk  humanistycznych.  Filolog,  specjalności:  literatura  staropolska,  literaturoznawstwo. Pracował w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze i Akademii im Jana Długosza w Częstochowie. Zmarł 20 września 2010 roku.

                                                    Krystian Pfeiffer
                                                                            polski tenisista

  Wielokrotny  reprezentant  Polski w Pucharze Davisa.  Trzykrotny Mistrz Polski Senioróww latach 2000-2001 oraz wielokrotny Mistrz Polski we wszystkich kategoriach wiekowych. Najwyższa pozycja na liście ATP - 380. Na listach PZT nr 1 w latach 2000-2001. Właściciel szkoły tenisowej "Pfeiffer Team Bydgoszcz".

                                              Krzysztof Pfeiffer
                                                                            polski fotografik

   Fotografik Auckland Museum. Jego pięknie i artystyczne zrobione zdjęcia zdobią wiele książek i albumów wydawanych w Nowej Zelandii, Australii, USA, Niemczech, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Japonii, na Tonga i Fidżi oraz w Polsce (w książkach: „Nowa Zelandia daleka i bliska” Słupsk 2001 oraz „Nowozelandzkie rozmowy” Warszawa 2004). 15 czerwca 2004 roku w Galerii Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego otwarto wystawę "Piękno Oceanii" autorstwa Krzysztofa.     Prace Krzysztofa


   f
ot. Krzysztof Pfeiffer

                                             Agnieszka Pfeiffer
                                                                           polski dydaktyk matematyki

  Przez 14 lat była nauczycielką w szkole podstawowej. Jako pracownik Uniwersytetu Łódzkiego zajmowała się kształceniem i doskonaleniem nauczycieli matematyki. Jest recenzentem MEN, kwalifikującym do użytku szkolnego podręczniki i programy nauczania matematyki. Jest współautorką materiałów cyklu edukacyjnego „Matematyka 2001” oraz autorką publikacji z zakresu jakości pracy szkoły, awansu zawodowego oraz kształcenia nauczycieli matematyki. Obecnie pracuje w Wyższej Szkole Informatyki w Łodzi i prowadzi własną firmę szkoleniową.

                                             Christian Pfeiffer
                                                                           niemiecki sportowiec

  Niemiecki motocyklista współpracujący z firmą BMW. Mistrz świata (2007) w jeździe ekstremalnej na motocyklu (streetbike Freestyle).

                                                                                    Tomasz Pfeiffer
                                                                            polski muzyk

 

  Urodził się w Warszawie. Gitarzysta. Absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Członek zespołu Slow Ride, z którym w 2004 roku zdobył główną nagrodę w Konkursie Interpretacji Muzyki Jimiego Hendrixa we Włocławku. Koncertował między innymi z Maciejem Zembatym i Elżbietą Dębską.

  Cytat z blogu Macieja Zembatego: "Grał z nami także gitarzysta Tomek Pfeiffer – zawodowy sideman, który sprawia, że nasze (zwłaszcza moje) trochę nieporadne  granie  nabiera  time’u  i  blasku.  Lubię grać z Tomkiem. Czuję się przy nim prawie tak, jak ongiś z Johnem Porterem."

 


Strona główna     O nas     Rodzeństwo     Rodzice     Dziadkowie     Pradziadkowie     Prapradziadkowie     Praprapradziadkowie     Prapraprapradziadkowie     Praprapraprapradziadkowie     Ciekawe życiorysy   
Indeks nazwisk     Poszukiwania     Nasze Kresy